Kęstutis Kėvalas – arcybiskupem metropolitą kowieńskim


Na zdjęciu: nowy arcybiskup metropolita kowieński Kęstutis Kėvalas, fot. kaunoarkivyskupija.lt
Na mocy rozporządzenia z dnia 19 lutego 2020 roku papież Franciszek arcybiskupem metropolitą kowieńskim mianował dotychczasowego ordynariusza diecezji telszańskiej biskupa Kęstutisa Kėvalasa. Ingres nowego arcybiskupa nastąpi w drugim dniu Świąt Wielkanocnych, 13 kwietnia, w Bazylice Archikatedralnej św. apostołów Piotra i Pawła w Kownie.

„Dzisiaj wspólnota archidiecezji kowieńskiej może się już cieszyć i dziękować Bogu za dar nowego duszpasterza. Ufam, że przyjmiecie go jako przysłanego przez Boga, że będziecie działali z pokorą, wyrozumiałością i we współpracy, by rosło królestwo Boże. Już teraz towarzyszmy Jego Ekscelencji z miłością i modlitwą, by Pan pomógł mu w nowej zobowiązującej służbie” – we środę, 19 lutego powiedział przybyły do Kowna nuncjusz apostolski na kraje bałtyckie Petar Rajič, który podczas konferencji księży ogłosił nową nominację papieża Franciszka – dotychczasowy ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.

Przybyły razem z nuncjuszejm apostolskim do Kowna bp K. Kėvalas w obecności zgromadzonych księży przyjął nominację. Powiedział, że w ciągu minionych dwóch lat od mianowania go biskupem telszańskim zdążył pokochać Żmudź, do której wiosną 2017 roku jechał nieśmiało, po krótkim jednak czasie poczuł, że życie będzie mu tu płynęło spokojnie – będzie realizował swoje zamiary i marzenia.

Jednak, jak podkreślił, Bóg miał względem niego inne zamiary. Dzieląc się pierwszą reakcją po mianowaniu podkreślił, że stanowisko to nie jest na barki jednego słabego człowiek i poprosił księży o modlitwę, wsparcie i współpracę.

Nuncjusz apostolski na kraje bałtyckie P. Rajič podziękował podczas konferencji biskupowi Algirdasowi Jurevičiusowi, który przez prawie rok pełnił funkcję administratora apostolskiego w archidiecezji kowieńskiej.

Ingres arcybiskupa Kęstutisa Kėvalasa w katedrze kowieńskiej nastąpi w drugim dniu Świąt Wielkanocnych – 13 kwietnia.

Nowy arcybiskup metropolita kowieński urodził się 17 lutego 1972 w Kownie. W latach 1990-1992 kształcił się na wydziale radioelektrycznym miejscowej politechniki, po czym w 1993 r. wstąpił do wyższego seminarium duchownego w swym rodzinnym mieście, skąd w 1997 r. wyjechał na dalsze studia do Seminarium Matki Bożej w Baltimore (USA). Uzyskał tam kościelny licencjat z teologii, po czym wrócił do ojczyzny i tu, w katedrze kowieńskiej przyjął w 2000 r. święcenia kapłańskie.

Od 2001 do 2005 r. był dyrektorem kursu propedeutycznego w swym dawnym seminarium duchownym i duszpasterzem młodzieży w archidiecezji. W 2002 r. rozpoczął wykłady z teologii moralnej na wydziale teologicznym Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie, na którym w 2008 r. uzyskał doktorat z teologii. W latach 2005-2006 był ojcem duchownym w seminarium kowieńskim, po czym na rok wyjechał ponownie na dalsze studia do Stanów Zjednoczonych, pełniąc tam jednocześnie funkcję kapelana w klasztorze ubogich sióstr Maryi Niepokalanej w Putiamo (stan Connecticut). Po powrocie do kraju pracował duszpastersko w katedrze kowieńskiej i był spowiednikiem w seminarium. W 2010 r. został dyrektorem programowym Radia Maryja na Litwie.

W 2012 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Sigitasa Tamkevičiusa. Od kwietnia 2017 r. był z nominacji papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji telszańskiej. 18 września 2017 r. papież po przyjęciu prośby biskupa Jonasa Boruty o zwolnieniu z obowiązków pastoralnych, zatwierdził biskupa koadiutora K. Kėvalasa ordynariuszem diecezji telszańskiej. 

Na podstawie: kaunoarkivyskupija.lt, radiovaticana.va