KE zaleca Litwie rozszerzenie bazy podatkowej


Fot. urm.lt
Komisja Europejska wezwała Litwę do rozszerzenia bazy podatkowej i zwiększenia wydatków na zabezpieczenie społeczne. Ma to ograniczyć ubóstwo i nierówności społeczne. KE zaleciła też Litwie poprawę jakości oświaty i podstawowej opieki zdrowotnej.
 
 
 


Komisja Europejska przedstawiła w środę zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., w tym też dla Litwy. W zaleceniach zawarte są wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich na okres najbliższych 12–18 miesięcy.

Bruksela twierdzi, że Litwa niesłusznie dokonuje podziału środków pozyskanych z szybkiego wzrostu gospodarczego. Nierówność społeczna na Litwie jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, a na ubóstwo najbardziej narażone są osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne i rodziny niepełne.

„Komisja Europejska zaleca poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego i rozszerzenie bazy podatkowej poprzez te źródła, których opodatkowanie będzie najmniej odczuwalne dla wzrostu gospodarczego. Zaleca zmniejszenie nierówności dochodów, zmniejszenie ubóstwa i skali wykluczenia społecznego poprzez polepszenie struktury systemów: podatkowego i świadczeń socjalnych” – czytamy w raporcie Komisji Europejskiej.

Według KE, Litwa powinna podjąć działania na rzecz poprawy ściągalności podatku VAT, ponadto Bruksela proponuje rozważyć możliwość wprowadzenia podatków od nieruchomości lub opłat środowiskowych z tytułu emisji spalin samochodowych.

Komisja Europejska zaleciła również Litwie poprawę jakości oświaty ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, polepszenie podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększenie skuteczność działań na rzecz prewencji chorób.

Propozycje Komisji Europejskiej noszą charakter rekomendacyjny. Bruksela nie ma uprawnień w dziedzinie polityki podatkowej i nie może stosować sankcji za niedostosowanie się do tych propozycji.

Na podstawie: bns.lt, europa.eu