Katolicy oddali kościół prawosławnym


Litewscy katolicy przekazali wspólnocie prawosławnej kościół, który wcześniej był cerkwią - świątynię pod wezw. św. Jozafata Kuncewicza w Podbrodziu. Najliczniejszą grupę narodową w tej parafii stanowią Polacy.
Zaadaptowany w 1927 r. na potrzeby katolików budynek byłej cerkwi okazał się obecnie za mały dla licznej katolickiej parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin. Na życzenie wiernych i z ich inicjatywy przed kilkoma laty wybudowano i poświęcono nowy kościół, zaś stary budynek decyzją archidiecezji wileńskiej katolicy oddali miejscowej społeczności prawosławnej. 

Uroczystość przekazania światyni odbyła się w budynku kurii prawosławnej. Arcybiskup wileński kard. Audrys Juozas Bačkis wręczył Chryzostomowi, prawosławnemu metropolicie wileńskiemu i litewskiemu, akt przekazania kościoła katolickiego eparchii (diecezji) prawosławnej. 

PAP