Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku '2011


Kościół św. Michała Archanioła w Szumsku, fot. www.wilnoteka.lt
W dniach od 19 do 21 sierpnia w Szumsku na Litwie odbędzie się Zjazd Młodzieży Polonijnej "Katolickie Dni Młodzieży 2011 - Kochać to co dobre i piękne!?".
Podstawowym celem projektu jest zrzeszanie i rozwój polskiej młodzieży mieszkającej na Kresach Wschodnich i Polonii. Głównym zadaniem natomiast - nawiązywanie kontaktów z polską młodzieżą na terenach transgranicznych (pograniczu polsko-białoruskim, polsko-litewskim, litewsko-łotewskim i białorusko-ukraińskim) oraz realizowanie wspólnych projektów.

Na poprzednich spotkaniach młodzież okazała ogromne zainteresowanie i chęć poznawania siebie nawzajem, wymiany doświadczeń, a także promowania swojej kultury. Projekt ma więc na celu integrację środowiska polonijnego w duchu polskości i religijności.

Koszty transportu i zakwaterowania pokrywa Chrześcijańskie Centrum Rozwoju Młodzieży.

Data: 
19.08.2011 (Impreza całodniowa) - 21.08.2011 (Impreza całodniowa)

Komentarze

#1 Szumsk rule!!!!!!!

Szumsk rule!!!!!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.