Karolina Narkiewicz została doradcą ministra kultury


Karolina Narkiewicz, fot. lrkm.lt
Karolina Narkiewicz została nowym doradcą ministra kultury Litwy Mindaugasa Kvetkauskasa. W resorcie będzie odpowiadać za regionalną politykę kulturalną i równomierny rozwój usług kulturalnych. 32-letnia Polka z Trok ma doświadczenie w pracy na kierowniczych stanowiskach, była m.in. szefową trockiego wydziału kultury, od 2014 r. pracowała na stanowisku wicedyrektora Administracji Samorządu Rejonu Trockiego.


Karolina Narkiewicz
jest absolwentką Szkoły Średniej w Trokach. W 2005 roku została laueatką XVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe. W Collegium Civitas w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku dyplomacja kulturalna XXI wieku. Studiowała też na Finlandii.

Pracowała w Centrum Informacji Turystycznej w Trokach. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko kierownika Wydziału Kultury i Turystyki w Samorządzie Rejonu Trockiego. Od 2014 roku pełniła obowiązki wicedyrektora samorządowej administracji. 

Karolina Narkiewicz zainicjowała i realizowała różne międzynarodowe i regionalne projekty kulturalne, była zaangażowana w organizację obchodzów Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej.

Na nowym stanowisku, jako doradca ministra kultury, będzie odpowiedzialna za sprawy regionalnej polityki kulturalnej.

Na podstawie: lrkm.lt, inf.wł.