Już od 1 lipca w Wilnie - „podatek od poduszki”


Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra
Od 1 lipca br. w Wilnie pobierany będzie tzw. „podatek od poduszki” – dodatkowa opłata za każdą dobę pobytu w placówkach zakwaterowania. Wynosić będzie 1 euro od osoby. Ma się przyczynić do poprawy infrastruktury turystycznej w mieście oraz zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności Wilna.

Tego typu praktyka stosowana jest w wielu krajach europejskich i w pięciu miastach Litwy. W Europie kwota ta sięga nawet 7 euro. Na Litwie dodatkowa opłata za noclegi w hotelach pobierana jest w pięciu miastach: Druskienikach (1 euro za jeden nocleg), Połądze (1 euro), Birsztanach (1 euro), Trokach (1 euro) i Kownie (0,5 euro; od 2019 r. 1 euro).     

Od opłaty zwolnieni będą nieletni oraz osoby niepełnosprawne. Do przyszłego roku od uiszczania podatku pobytowego zwolnione będą grupy turystyczne, rezerwujące co najmniej 10 pokojów. Szacuje się, że po wprowadzeniu podatku, od 2019 roku do budżetu stolicy wpłynie około 2 mln euro.

Za pobieranie opłaty odpowiedzialni będą usługodawcy – placówki oraz osoby prywatne świadczące usługi zakwaterowania. Co miesiąc zobowiązani będą do przelania zebranej kwoty na specjalny rachunek wskazany przez Administrację Samorządu m. Wilna.

Podatek pobytowy nie będzie wliczony do ceny pokoju. Goście będą musieli zapłacić go dodatkowo.
Zacznie obowiązywać wszystkich gości, którzy zarejestrują się w stołecznych placówkach zakwaterowania od 1 lipca, godz. 12. Oznacza to, że turystów, którzy się zakwaterowali przed 1 lipca, a będą przebywali w Wilnie po tej dacie, opłata nie obowiązuje.

Liczba turystów przybywających do Wilna w ostatnich latach znacząco rośnie – w latach 2016–2017 przekroczyła milion osób rocznie. W 2017 roku Wilno odwiedziło 1,07 mln turystów, tj. o 3,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej przybyło z Białorusi, Polski, Rosji, Niemiec i Łotwy. 

W I kwartale bieżącego roku do stolicy Litwy przybyło o 7,5 proc. turystów więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Z opublikowanych przez Departament Statystyki danych dotyczących zakwaterowania, w I kwartale br. w Wilnie zatrzymało się 209,5 tys. gości, którzy spędzili tu 389,5 tys. nocy. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba noclegów wzrosła o 4,3 procent.

Na podstawie: vilnius.lt, vilnius-tourism.lt