Jubileuszowy Tydzień Miłosierdzia Bożego - zdalnie


ks. Povilas Narijauskas, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, fot. Wilnoteka.lt
Jak zwykle w cieniu Świąt Wielkiej Nocy rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia Bożego. W tym roku przypada 20. rocznica od chwili ustanowienia przez św. Jana Pawła II Święta Bożego Miłosierdzia właśnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tzw. przewodnią). Przygotowaniu do niego służy właśnie Tydzień Bożego Miłosierdzia, który w ciągu tych 20 lat urósł w Wilnie do rangi drugiego – po Opiekach Matki Ostrobramskiej – tak szeroko obchodzonego i przyciągającego tak wielu pielgrzymów katolickiego święta. Niestety, ze względu na kwarantannę jubileusz ten nie będzie obchodzony tak uroczyście, jak planowano, jednak ks. Povilas Narijauskas, obecny rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, zaprasza do łączenia się we wspólnej zdalnej modlitwie.
Już od Wielkiego Piątku trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą Jezus podyktował św. Faustynie w 1937 r. „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” – tak opisała w swoim „Dzienniczku” wskazówki Jezusa ze swojej wizji św. Faustyna. „Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego”.Msze święte w języku polskim odprawiane są jak zwykle o 16.00 i można w nich uczestniczyć za pośrednictwem transmisji na stronie Sanktuarium: Gailestingumas.lt. Kwadrans wcześniej, czyli od 15.45 odmawiana jest koronka do Bożego Miłosierdzia. W innych godzinach są odprawiane nabożeństwa po litewsku, trzykrotnie w ciągu dnia przez wspólnotę litewską czytany jest także „Dzienniczek” św. Faustyny. Pytany o to, dlaczego nie ma podobnego czytania w jęz. polskim ksiądz Povilas Narijauskas przyznaje, że zabrakło inicjatywy ze strony wiernych i przyznaje, że odbudowa polskiej wspólnoty przy Sanktuarium idzie dość trudno. Dodatkowych nabożeństw w języku polskim więc nie będzie, ale j
ak zwykle w Tygodniu Miłosierdzia Bożego każdą mszę świętą w języku polskim będzie odprawiał inny kapłan. Uroczyste liturgie w Święto Miłosierdzia będą sprawowali biskupi wileńscy.12 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Ronald Kuźmicki

13 kwietnia, poniedziałek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają; i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Andrzej Bogdziewicz

14 kwietnia, wtorek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Mirosław Balcewicz

15 kwietnia, środa Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Tadeusz Jasiński

16 kwietnia, czwartek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Mirosław Dowda

17 kwietnia, piątek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy ks. Wojciech Górlicki

18 kwietnia, sobota Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego.

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza święta (w języku polskim). Przewodniczy JE ks. bp Darius Trijonis 

19 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI

12.00 Msza święta. Przewodniczy JE ks. abp Gintaras Grušas, metropolita wileński. Bezpośrednia transmisja w telewizjl LRT „PLUS” i „MARIJOS RADIJAS”
15.00 Godzina Miłosierdzia. Śpiewa zespόł Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
15.30 Msza święta (w języku polskim), przewodniczy JE ks. bp Arūnas Poniškaias (Vilnius).

17.00 Msza święta (w języku angielskim). Przewodniczy JE ks. abp Gintaras Grušas, metropolita wileński. Bezpośrednia transmisja do USA i innych państw na różnych kontynentach w telewizji EWTN Global Catholic Network.

Ks. Povilas Narijauskas przypomina, że intencje, składane dotychczas w zakrystii, obecnie można przesyłać internetowo i zachęca, by odmawiać Litanię do Miłosierdzia Bożego z prośbą o powstrzymanie pandemii. Podczas Tygodnia Miłosierdzia Bożego świątynia będzie 
otwarta dla modlitwy osobistej tylko w czasie, gdy nie będą tu odprawiane nabożeństwa: rano od godz. 07:00 do 9:50, po południu – od 13:00 do 14:50 oraz wieczorem od 21:00 do 22:00. Do sakramentu spowiedzi będzie można przystąpić codziennie w godzinach 13:00–15:00 i 21:00–22:00.

 

Data: 
12.04.2020 - 16:00 - 19.04.2020 - 15:30