Jubileuszowy koncert zespołu „Randeo Anima”


Mat. prom. organizatorów
24 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Pałacu Jeleńskich w Glinciszkach odbędzie się koncert z okazji 100-lecia niepodległości Polski oraz 10-lecia działalności zespołu „Randeo Anima”.Zespół młodzieżowy „Randeo Anima”, co oznacza „Oddany duszą”, został założony w 2008 roku, zrzesza młodzież okolic Podbrzezia, Pikieliszek, Glinciszek. W 2015 roku powstał młodszy dział zespołu „Randeo Anima Junior”, który zrzesza dzieci od 4 do 14 lat. Wykonują pieśni religijne, patriotyczne, ludowe, młodzieżowe w języku polskim, litewskim i angielskim.

Członkowie zespołu organizują imprezy, festyny parafialne, przedstawienia i spotkania literacko-muzyczne z różnych okazji. Każdą niedzielę podczas mszy św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu wysławiają Boga swoim śpiewem jako schola parafialna. Występują na scenach litewskich i za granicą, w roku 2016 wzięli udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Łączy ich muzyka, śpiew i wspólne spędzanie czasu.

Plany na przyszłość: kontynuowanie i doskonalenie działalności oraz krzewienie i popularyzowanie polskości na ziemi wileńskiej.

Jubileuszowy koncert zespołu „Randeo Anima”
Pałac Jeleńskich w Glinciszkach
24 listopada 2018 r., godz. 17.00
Data: 
24.11.2018 - 17:00