Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda”


Mat. prom. organizatorów
8 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z okazji 30-lecia działalności odbędzie się jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda”.Zespół powstał w 1988 roku w Rudominie (rejon wileński). Henryk Kasperowicz, wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, swoje zamiłowanie do tańca zdołał trwale zaszczepić w młodzieży rudomińskiej. Repertuar, na który składają się tańce i pieśni różnych regionów Polski, folklor Wileńszczyzny, tańce i pieśni litewskie, białoruskie i żydowskie, zespół prezentował na wielu festiwalach międzynarodowych. Za swą działalność „Zgoda” została uhonorowana wyróżnieniami Senatu RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz Premiera Republiki Litewskiej. W 2009 roku „Zgoda” otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Obecnie zespół tworzą: grupa reprezentacyjna (tancerze i chór), kapela i dwie dziecięce grupy przygotowawcze. Do grup, prowadzonych przez Gretę Wiszniewiecką i Martę Swatkowską, należą uczniowie Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. 

Gościnnie wystąpią:
  • Zespół Pieśni i Tańca Karolinka (Brześć)
  • Zespół Tańca Ludowego Vilniaus Pynimėlis”
  • Kapela Wileńska”
Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
8 czerwca 2019 r., godz. 16.00
Bilety do nabycia w sekretariacie DKP
Data: 
08.06.2019 - 16:00