Jubileusz Parafii pw. św. Józefa na Zameczku


Fot. vilnensis.lt
W sobotę, 7 września 2019 r., przy kościele św. Józefa na Zameczku z okazji 20-lecia parafii odbędą się uroczystości jubileuszowe.
Parafia pw. św. Józefa jest jedną z najmłodszych w Wilnie. Została założona 20 lat temu w szybko rozwijającej się dzielnicy Zameczek (Pilaitė), gdzie dla lokalnych mieszkańców zaistniała potrzeba centrum duszpasterskiego niedaleko od domu. Ówczesny arcybiskup Wilna metropolita Audrys Juozas Bačkys 17 lutego 1999 roku podpisał dekret ustanawiający parafię św. Józefa, której przydzielił Bujdziwiszki, Zujuny i inne okoliczne wsie.

Pierwsi parafianie na msze święte zbierali się w sali Szkoły Średniej im. M. Mažvydasa. Odprawiał je w językach polskim i litewskim proboszcz ks. Kęstutis Ralys. Dzięki jego staraniom 8 września 2001 roku drzwi otworzyły kaplica św. Józefa i dom parafialny.

7 września na placu przy nowym kościele będzie działał kiermasz rzemieślników i rolników. Odbędą się też warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych. Będzie okazja, by zapoznać się i porozmawiać z wolontariuszami, pomagającymi chorym i osobom starszym.

Program:
  • 14.00 - koncert z udziałem wykonawców narodowości litewskiej i polskiej. Z historią parafii pomoże zapoznać się wystawa fotograficzna, w któej znalazły się zdjęcia ze zbiorów parafian.
  • 17.00 - msza św. w intencji całej wspólnoty Zameczka, odprawi ją arcybiskup wileński Gintaras Grušas. Będą śpiewały parafialne chóry w języku polskim i litewskim.
Po mszy św. rozpocznie się jubileuszowy koncert. Wystąpi Veronika Povilionienė, zespół ludowy „Ūla”, będą przemówienia, poczęstunek oraz świąteczne ognisko, ufundowane przez starostwo w Zameczku.Jubileusz Parafii pw. św. Józefa na Zameczku
Parafia na Zameczku pod wezwaniem św. Józefa w Wilnie
7 września 2019 r.
Data: 
07.09.2019 - 14:00