Józef Kwiatkowski: „Najbardziej brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych”


Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, fot. Wilnoteka
Od nowego roku akademickiego studenci – przyszli nauczyciele mają otrzymywać dwukrotnie wyższe stypendia. Czy zachęci to maturzystów do podjęcia studiów pedagogicznych? Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, może to tylko częściowo rozstrzygnąć problem. Kwestią znacznie ważniejszą jest bowiem zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli i prestiżu zawodu nauczyciela.
 

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” jeszcze przed dwoma laty przeprowadziło badania dotyczące braku kadry pedagogicznej w polskich szkołach. Wynika z niej, że brakuje nauczycieli fizyki, biologii, chemii i matematyki. Jak mówi Józef Kwiatkowski, w przyszłości problem ten może się jeszcze pogłębiać.

Józef Kwiatkowski wątpi, czy wyższe stypendium płacone przyszłym pedagogom zachęci maturzystów do wyboru zawodu nauczyciela w sytuacji, kiedy praca ta jest niskopłatna. Kiedyś nauczyciele tworzyli elitę w społeczeństwie. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Osoby pracujące w tym zawodzie dość sceptycznie oceniają swoją pracę w kontekście pełnienia misji. W opinii prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej, jeżeli nauczyciel nie odczuwa, że wykonywany przez niego zawód jest uznawany społecznie, nie odczuwa on satysfakcji i to rzutuje na jakość pracy.Józef Kwiatkowski podkreśla, że problem braku nauczycieli w polskich szkołach nie zależy od społeczności polskiej czy też chęci dyrektorów placówek oświatowych. Leży to w gestii państwa. 70 procent absolwentów szkół polskich na Litwie dostaje się na studia wyższe.

Większość wybiera studia na Litwie, niektórzy jadą za granicę, w tym też do Polski. Dane za ostatnie lata wskazują, że studia w Polsce wybiera od 8 do 15 procent polskich maturzystów. Liczba chętnych do podjęcia studiów w Polsce, według Józefa Kwiatkowskiego, spadła z kilku powodów.