Jolanta Urbanowicz: Po pierwsze, jakość kształcenia


Wiceminister edukacji Jolanta Urbanowicz, fot. wilnoteka.lt
„Po pierwsze, musimy dbać o jakość kształcenia w polskich szkołach a po drugie – o szacunek do języka polskiego na lekcjach, na przerwach, w rodzinach, bo to podstawa naszej tożsamości” – o podstawowych wyzwaniach, jakie czekają szkołę polską na Litwie mówi wiceminister oświaty, nauki i sportu Jolanta Urbanowicz.Stanowisko wiceministra ds. kształcenia ogólnego Jolanta Urbanowicz objęła 21 sierpnia br. Jest ona międzynarodowym ekspertem w dziedzinie edukacji. Jeszcze jako doradca ministra oświaty Algirdasa Monkevičiusa zajmowała się problemami szkolnictwa polskiego na Litwie. A jest to m.in. nauczanie języka litewskiego w szkołach nielitewskich, status języka polskiego, podręczniki, kształcenie kadry pedagogicznej. 

Nowa wiceminister nie planuje w systemie edukacji rewolucji, ale ma nadzieję, że na „pozytywną ewolucję” będzie miała wpływ.

Pozytywną zmianą, zdaniem Jolanty Urbanowicz, jest dopuszczenie do wykorzystania w szkołach polskich na Litwie podręczników języka polskiego wydanych w Polsce. Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius podpisał rozporządzenie, na mocy którego szkoły mogą nabyć takie podręczniki, korzystając ze środków tzw. koszyczka ucznia. Jak mówi wiceminister Jolanta Urbanowicz, „to mały sukces, ale jest”. 

Niestety zapowiadany adaptowany do potrzeb szkoły polskiej na Litwie podręcznik dla klasy pierwszej w tym roku szkolnym do uczniów nie trafi. Kolejny ważny temat to matura z języka polskiego. Od 1998 roku jest to egzamin nieobowiązkowy, mający status wyłącznie szkolnego, a ocena nie jest punktowana podczas rekrutacji na studia wyższe. Obniżenie statusu języka ojczystego sprawiło, że poziom polszczyzny w szkołach polskich zaczął się wyraźnie pogarszać.

Potrzeba przywrócenia matury państwowej z języka polskiego niejednokrotnie była omawiana w rozmowach polityków Litwy i Polski. Wstępne uzgodnienia pomiędzy resortami edukacji obu państw już są, ale czy w 2020 roku ocena z matury z języka polskiego będzie respektowana przez litewskie uczelnie okaże się późną jesienią. Szkoły na Litwie, nie tylko polskie – litewskie również – borykają się z problemem braku kadry pedagogicznej. Zawód nauczyciela stracił prestiż, absolwenci gimnazjów studia pedagogiczne wybierają w ostateczności, jeśli nie udało im się dostać na inny, bardziej atrakcyjny kierunek. 

Wiceminister edukacji Jolanta Urbanowicz uważa, że o ile podręczniki z Polski można sprowadzić, to problemu braków kadrowych w szkołach polskich na Litwie nie rozwiąże ściągnięcie nauczycieli z Polski. I nie chodzi tu o sprawy formalno-prawne. „Kadrę pedagogiczną musimy wykształcić spośród naszej młodzieży” – mówi z przekonaniem. Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Walenty Wojniłło