Język litewski poza Litwą


Fot. wilnoteka.lt
Obecnie, poza granicami Litwy istnieje około 40 ośrodków lituanistycznych, zatrudniających około 100 osób wykładających język litewski. Języka litewskiego za granicą uczy się 600 osób. Największe skupiska uczących się - tego najbardziej archaicznego języka wśród języków indoeuropejskich - są w Czechach, Polsce i Niemczech. Podczas konferencji poświęconej kwestiom różnorodności językowej, która odbyła się w Wilnie 25 września, minister oświaty i nauki Litwy Dainius Pavalkis podkreślił zalety znajomości języków obcych w świecie współczesnym.
Zdaniem ministra oświaty i nauki Litwy Dainiusa Pavalkisa znajomość wielu języków obcych w dzisiejszym świecie jest przydatna nie tylko w kontaktach prywatnych, ale zawodowych. Dziś prawie każdy pracodawca wymaga od kandydata znajomości przynajmniej jednego języka obcego. W ostatnim czasie właśnie wielojęzyczność jest jedną z najważniejszych podstaw sukcesu zawodowego i społecznego.

W Polsce na przykład, jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2009 roku przez Sedlak & Sedlak, wraz ze wzrostem liczby języków, którymi posługują się Polacy, rosną ich płace. Osoby znające jeden język obcy zarabiały w 2009 roku średnio około 3 800 złotych, posługujący się czterema językami - 7 200 złotych. Jak pokazują dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, znajomość rzadkich języków pozwala osiągnąć zarobki przewyższające medianę płac wszystkich uczestników badania. Pracownicy posługujący się biegle językiem litewskim w Polsce otrzymywali średnio 4 500 złotych wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że znajomość języków obcych to tylko jeden z wielu czynników zwiększających płace.

Obecnie językiem litewskim posługuje się około 5 mln osób. Oprócz mieszkańców Litwy językiem tym władają Litwini zamieszkujący zachodnią Białoruś i północno-wschodnią Polskę (Suwalszczyznę). Język litewski, jako najbardziej archaiczny wśród języków indoeuropejskich, jest w centrum zainteresowania wielu językoznawców.

Na podstawie: lrt.lt, bankier.pl