Jest zgoda na budowę odcinka Via Baltica Suwałki – Budzisko


Fot. GDDKiA
Zezwolenie na realizację 24-kilometrowego odcinka trasy S61 Via Baltica od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku wydał w poniedziałek, 20 maja, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Inwestycja jest zaprojektowana, prace budowlane mogą się rozpocząć niebawem.

Wojewoda podpisał dokumenty w obecności dyrektora białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciecha Borzuchowskiego. Za realizacje inwestycji odpowiedzialna jest GDDKiA w Białymstoku.

Wydana decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca może zaczynać budowę od razu po otrzymaniu wydanej decyzji. „W ten sposób rozpoczynamy jakby kolejny cykl umożliwiania wykonawcom realizacji inwestycji pod nazwą Via Baltica” – powiedział o wydanej w poniedziałek decyzji wojewoda Bohdan Paszkowski.

Przypomniał, że w urzędzie w trakcie procedowania są dokumenty na wydanie takich decyzji dla czterech kolejnych odcinków Via Baltica, za których budowę odpowiada białostocki oddział GDDKiA (łącznie GDDKiA w Białymstoku nadzoruje realizację 9 z 12 odcinków tej planowanej trasy).

Projekt i budowa odcinka Suwałki – Budzisko Via Baltica – wraz z obwodnicą miejscowości Szypliszki – to koszt 605,5 mln zł. Wykonawcami będą konsorcjum Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z Włoch i Pizzarotti SA ze Szwajcarii, które wygrały przetarg. Inwestycja będzie się łączyć z już istniejącą obwodnicą Suwałk, która również jest fragmentem trasy Via Valtica, powstanie węzeł drogowy Suwałki – Północ.

Wojewoda powiedział, że odcinek Suwałki – Budzisko jest bardzo ważny, ponieważ połączy komunikacyjnie Polskę i Litwę „w nowym standardzie”. Wskazał, że odcinek ten jest najdłuższym spośród dotychczas realizowanych odcinków Via Baltica, które będą sukcesywnie powstawać. Przypomniał, że gotowa jest obwodnica Suwałk, trwa budowa tzw. drugiej jezdni na już istniejącej obwodnicy Szczuczyna.

Wojewoda poinformował, że droga ekspresowa z Suwałk do Budziska będzie biegła tzw. nowym śladem. Na trasie powstanie ponad 30 różnego rodzaju obiektów inżynierskich, zaplanowano też cztery miejsca do obsługi podróżnych. Dyrektor Wojciech Borzuchowski dodał, że nawierzchnia będzie wykonana z betonu cementowego, droga będzie dostosowana do najcięższego ruchu.

„Zadanie jest dosyć złożone i trudne. 34 obiekty inżynierskie, 24,1 km, a czas na realizację stosunkowo krótki” – mówił W. Borzuchowski. Dyrektor przypomniał, że umowa z konsorcjum Pizzarotti – w systemie projektuj i buduj – została podpisana w czerwcu 2017 r. z terminem realizacji 31 miesięcy. „Łącznie Via Baltica, jako całość, powinna powstać do 2022 r. Wszystko na to wskazuje” – mówił W. Borzuchowski.

GDDKiA w Białymstoku przygotowuje się do ogłoszenia ponownego przetargu na budowę prawie 19,5 km odcinka S61 Podborze – Śniadowo. GDDKiA i wybrana w przetargu firma Rubau Polska sp. z o.o. poinformowały o wzajemnym wypowiedzeniu, odstąpieniu od realizacji tego kontraktu o wartości blisko 480 mln zł.

Przypomnijmy, budowa drogi Suwałki – Budzisko miała rozpocząć się jesienią 2018 roku. Pod koniec listopada wojewoda podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku między końcem obwodnicy Suwałki – Budzisko a obwodnicą Szypliszek. Procedura miała potrwać ok. 90 dni, jednak postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. postępowanie administracyjne zostało zawieszone.

Na podstawie: PAP, suwalki24.pl