Jest umowa o synchronizacji państw bałtyckich z resztą UE


Fot. epsog.lt
Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyłowych ogłosiło wejście w życie umowy w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego Europy kontynentalnej. System zasilania w Europie kontynentalnej obejmuje 26 krajów. Zasady operacyjne operatorów sieci przesyłowych Europy Kontynentalnej zostały zaktualizowane w dniu 14 kwietnia, obowiązują do 27 maja.
 
Wniosek o przyszłe połączenie elektroenergetyczne został złożony przez operatorów sieci przesyłowych z krajów bałtyckich (Elering, AST i Litgrid) i wspierany przez polskie PSE, które są członkami ENTSO-E.

System zasilania w Europie kontynentalnej obejmuje 26 krajów i jest jednym z największych połączonych systemów zasilania na świecie. System zasilania państw bałtyckich jest obecnie asynchronicznie połączony z Europą kontynentalną za pośrednictwem LitPol Link między Litwą a Polską oraz Nordyckiego Obszaru Synchronicznego przez NordBalt między Litwą a Szwecją oraz Estlink 1 i 2 między Estonią a Finlandią.

Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyłowych ogłosiło, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego Europy kontynentalnej weszła w życie 27 maja.

Synchronizacja państw bałtyckich z Europą kontynentalną jest częścią strategii Unii Energetycznej UE i zapewni bałtyckim operatorom obsługę ich systemów pod częstotliwością europejskiego systemu kontynentalnego i zgodnie z przepisami UE. Zasady operacyjne operatorów sieci przesyłowych Europy Kontynentalnej zostały zaktualizowane 14 kwietnia 2019 roku wraz z wejściem w życie umowy ramowej o obszarze synchronicznym (SAFA), która zapewnia zgodność z unijnymi kodeksami sieci i wytycznymi.

Państwa bałtyckie to jedyne kraje Unii Europejskiej, których sieć energetyczna jest odizolowana od systemu europejskiego i nadal należy do systemu IPS/UPS zarządzanego przez Moskwę.

Synchronizacja sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną ma nastąpić do 2025 roku.

Na podstawie: biznesalert.pl, ec.europa.eu