Jesienna akcja na rzecz wileńskich nekropolii


Fot. wilnoteka
Ruszyła jesienna akcja na rzecz wileńskich zabytkowych cmentarzy na Rossie i Bernardyńskiego. W sobotę, 10 października, rozpoczęto zbieranie zniczy, które zapłoną na grobach 1 listopada. Znicze ze szkła można przynosić na recepcję Domu Polskiego w Wilnie. W ramach tegorocznej akcji "Poczuj dotyk żywej historii" odbędzie się też tradycyjne sprzątanie cmentarzy oraz prezentacja odnowionych w tym roku pomników.


"Ta akcja jest wyrazem naszej pamięci o Polakach, którzy mieszkali tu przez wieki, tworzyli historię Wilna, Wileńszczyzny, Polski i Litwy" - mówi była prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska.

W ramach zainicjowanej przed laty przez Klimaszewską akcji zbierania zniczy każdego roku gromadzonych jest około 10 tys. światełek. W akcję angażują się głównie szkoły polskie. Znicze przekazują poszczególne osoby, zespoły pracownicze oraz polska służba dyplomatyczna.

Od 15 do do 30 października włącznie odbędzie sprzątanie cmentarzy. Zadaniem jest przede wszystkim usunięcie opadłych liści z prawie 13 tys. grobów na starej części Cmentarza Na Rossie i z kilku tysięcy grobów na Cmentarzu Bernardyńskim. W te działania tradycyjnie również angażuje się młodzież szkolna i akademicka. Chętni sprzątania proszeni są o kontakt z administratorkami cmentarzy Aliny Butėnienė (kom. +37061638727) lub Nijoli Minasienienė (kom. +37061525887). Organizatorzy akcji przypominają, że podczas sprzątania cmentarzy należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia Litwy. W razie możliwości zabierzmy ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki i narzędzia pracy.

W tym roku 18 października, wzorem lat poprzednich, odbędzie się też otwarta "Lekcja historii inaczej", podczas której Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprezentuje odnowione na Rossie nagrobki. Zainteresowani są zapraszani na godzinę 15.00. Zbiórka przy głównym wejściu na Starą Rossę (ul. Rasų 32).

Wileńskie nekropolie, Cmentarz Na Rossie założony w 1801 roku i nieduży Cmentarz Bernardyński, założony w 1810 r., są malowniczo położone na wzgórzach i porośnięte starodrzewem. Na Rossie, składającej się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z Mauzoleum Matka i Serce Syna, czyli marszałka Józefa Piłsudskiego, spoczywają m.in. profesorowie wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Jesienią ubiegłego roku w centralnej kaplicy na Rossie spoczęło 20 uczestników Powstania Styczniowego, w tym dwóch przywódców tego zrywu - Konstanty "Kastuś" Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

Na Cmentarzu Bernardyńskim spoczywają m.in. malarze z rodzin Rusieckich i Ślendzińskich, przodkowie Ferdynanda Ruszczyca, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, uczestnicy powstania styczniowego, a także żołnierze AK.

Na podstawie: rossa.lt, PAP, inf. wł.