Jerzy Halicki nowym dyrektorem Filii UwB w Wilnie


Na zdjęciu (od prawej): Jerzy Halicki i Robert Ciborowski, fot. uwb.edu.pl
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. Uniwersytetu w Białymstoku z Wydziału Nauk o Edukacji, będzie przez najbliższe 4 lata dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, we środę, 22 lipca, poinformował uniwersytet.Dr hab. Jerzy Halicki obejmie urząd 1 września br. Powołanie we środę, 22 lipca, wręczył mu rektor elekt uczelni prof. Robert Ciborowski.

Prof. J. Halicki od 2012 r. jest prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku (obecnie – ds. studenckich, wcześniej – ds. dydaktycznych i studenckich). W latach 1999-2008 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

Od jesieni 2019 roku dyrektorem Filii UwB w Wilnie jest pracownik Wydziału Prawa UwB dr hab. Adam Doliwa, przed nim kierowała nią dr hab. Mieczysława Zdanowicz, a pierwszym kierownikiem filii był prof. Jarosław Wołkonowski.

Filia UwB w Wilnie – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny – rozpoczęła działalność w 2007 roku. Jest to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Oferuje studia w języku polskim na trzech kierunkach: ekonomia (I i II stopnia), informatyka (I stopnia) oraz europeistyka (I stopnia).

Na podstawie: uwb.edu.pl. uwb.lt