Jasełka i Zabawa Mikołajkowa w Niemenczynie


Mat. prom. organizatorów
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie ma zaszczyt zaprosić na Jasełka i Zabawę Mikołajkową, które odbędą się 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00.Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie działa od 2004 r. Centrum jest placówką budżetową utrzymywaną z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego, świadczącą usługi przede wszystkim młodzieży i osobom dorosłym (w wieku 16–40 lat) z niepełnosprawnością bądź lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Początkowo na zajęcia w centrum przychodziło kilka osób, z biegiem czasu podopiecznych przybywało. Obecnie ośrodek ma około 40 wychowanków w różnym wieku, z różnych miejscowości rejonu wileńskiego. W Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie odbywają się zajęcia twórcze i edukacyjne. Osoby niepełnosprawne śpiewają, tańczą, grają w spektaklach, wykonują przepiękne prace z papieru, drewna, gliny, włóczki. Wychowankowie niemenczyńskiego ośrodka uczestniczą w konkursach, festiwalach i kiermaszach odbywających się w rejonie wileńskim i w Wilnie.Jasełka i Zabawa Mikołajkowa w Niemenczynie
Niemenczyn
10 stycznia 2019 r., godz. 15.00.
Data: 
10.01.2019 - 15:00