Jakie są cechy idealnego pracodawcy?


Fot..socmin.lrv.lt
Uczciwość – to zdaniem Litwinów jedna z najważniejszych cech pracodawcy. Sens pracy widzą jednak głównie w korzyściach materialnych. Brak motywacji jest problemem coraz większej grupy pracowników. Takie są wyniki badania opinii publicznej, które miały za cel ustalenie cech idealnego pracodawcy, a co za tym idzie określenie środków, jakie warto by podjąć, ażeby zwiększyć atrakcyjność rynku pracy.
 
 

Jednym z najważniejszym czynników atrakcyjności miejsca pracy pozostaje wynagrodzenie i benefity motywacyjne oferowane w danej firmie. Z badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową Kantar, agencję komunikacji zintegrowanej INK i agencję kreatywności cyfrowej bigNow wynika, że poważnym problemem litewskiego rynku pracy jest brak motywacji do pracy.

Pracownicy zostali podzieleni na 4 typy pod względem ich zaangażowania w pracę: lider, mieszkaniec, krytyk i samotnik. Najbardziej zmotywowani są „liderzy”, ale tacy pracownicy stanowią zaledwie 10 proc. Najbardziej liczna grupa – to pracownicy typu „samotnik”. Tym osobom brakuje motywacji do pracy, nie angażują się one w działalność społeczną na rzecz firmy, co przeszkadza w tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Badania dowodzą, że osoby bez motywacji, gotowe są w dowolnej chwili zmienić miejsce zatrudnienia.

Jurgita Račkytė-Vilimė, dyrektor spółki Kantas zwraca uwagę na to, że brak motywacji ze strony pracowników często może być wywołany dużym oderwaniem, jakie istnieje między najbardziej pożądanymi cechami pracodawcy a rzeczywistymi. I to może prowadzić do niskiego zaangażowania pracowników.

69 proc. mieszkańców Litwy wskazuje uczciwość jako najważniejszą cechę idealnego pracodawcy. Takiego zdania jest większość pracowników niezależnie od grupy wiekowej, wysokości dochodów czy sektora zatrudnienia.

Kolejną cechą idealnego pracodawcy dla znaczącej części badanych jest przejrzystość miejsca pracy. Blisko połowa respondentów stwierdziła, że ze strony pracodawcy oczekuje odpowiedzialności za swoje działania, ponad jedna trzecia pytanych ceni zaufane firmy jako miejsce pracy.

Idealny pracodawca to taki, który przede wszystkim dobrze płaci – ta opinia nie zmienia się od lat. 7 z 10 respondentów stwierdziło, że na pierwszym miejscu są dochody, a na drugim możliwość samorealizacji.

W opinii pytanych bardzo ważne są też takie cechy idealnego miejsca pracy, jak przyjazna atmosfera i możliwość rozwoju.

Na podstawie: bns.lt, inkagency.lt