Jaki był 2018 rok dla Polaków na Litwie?


Wilno świątecznie, fot. wilnoteka.lt
Wizyta duszpasterska papieża Franciszka, obchody 100-lecia niepodległości Litwy i Polski, intensyfikacja relacji polsko-litewskich, strajk nauczycieli to niewątpliwie najważniejsze wydarzenia mijającego 2018 roku. A jaki był ten rok dla mieszkających na Litwie Polaków? Zapytaliśmy o to polityków, samorządowców, działaczy społecznych.
Prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz przyznaje, że był to dla niego trudny rok. Skandal związany z nieprawidłowościami przy wykorzystaniu i rozliczaniu przez ZPL dotacji otrzymywanych z Polski za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odbił się szerokim echem. Prezes ZPL twierdzi jednak, że na organizację, którą kieruje, miało to wpływ mobilizujący. Niełatwy był to rok również w lokalnych oddziałach ZPL, działających poza Wileńszczyzną. Polacy w Kownie czy Druskienikach nie są tak liczną społecznością jak w rejonach wileńskich i solecznickim. W działalność społeczną angażują się głównie osoby starsze, brak młodzieży, która chciałaby przejąć po nich schedę. Jaki był mijający rok opowiedziały Wilnotece Teresa Igumnowa z Druskienik i Franciszka Abramowicz z Kowna.W ocenie posła na sejm Jarosława Narkiewicza, ważnym wydarzeniem 2018 roku było zachowanie w Wilnie polonistyki o kierunku pedagogicznym. Z władzami Uniwersytetu Witolda Wielkiego podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu kształcenia nauczycieli języka polskiego w Wileńskim Centrum Edukacji Polonistycznej (WCEP) w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Zostaną też stworzone możliwości przekwalifikowania się oraz nabycia drugiej specjalizacji przez już pracujących nauczycieli. Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, odpowiedzialna za sprawy oświaty w mieście uważa, że mimo strajku nauczycieli i problemów z wprowadzeniem etatowego systemu wynagrodzeń, dla działających w stolicy polskich szkół był to udany rok. Gimnazjum im. A. Mickiewicza zostało przekształcone w liceum, już wkrótce status gimnazjum uzyska Szkoła im. S. Konarskiego, w szkołach i przedszkolach odbywały się remonty.Zachowanie sieci szkół, załatwienie sprawy polonistyki – to ważne osiągnięcia, ale jeśli chodzi o poziom polskich szkół wciąż pozostaje wiele do zrobienia – uważa dyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz. Zdaniem Dawidowicza to właśnie są zadania dla społeczności polskiej na nowy, 2019 rok.

„Udało się pozyskać fundusze, zrealizować projekty, wizerunek rejonu poprawia się, rejon rozwija się” – osiągnięcia mijającego roku wymienia mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Prywatnie najważniejszym wydarzeniem było dla niego przyjście na świat wnuka.Do Siego Roku!

Zdjęcia: Jan Wierbiel, Mateusz Mozyro
Montaż: Edwin Wasiukiewicz