Jak radzić sobie ze stresem i nałogami


Fot. na podstawie facebook.com
24-26 maja 2019 r. w klasztorze oo. Franciszkanów w Wilnie (ul. Pranciškonų 1) odbędą się rekolekcje pt. „Jak radzić sobie ze stresem i nałogami”.Prowadzący szkolenie terapeutyczne Władysław Pitak jest zawodowym aktorem, pedagogiem kultury teatralnej, logopedą i muzykoterapeutą. W latach 80. prowadził zabiegi psychoterapeutyczne w sanatoriach na terenie Polski. Od kilkudziesięciu lat prowadzi wykłady i szkolenia na uczelniach wyższych, zakładach leczniczych i opieki geriatrycznej w Polsce i za granicą, między innym na Ukrainie i we Francji.

Generalne zadanie szkolenia: Pomoc uczestnikom w nauczeniu się relaksacji oraz zdolności sterowania sobą (także w sensie psychosomatycznym). Ta umiejętność likwiduje niepokój i lęk, przywraca spokój i odprężenie, a w dalszej konsekwencji budzi aktywność i okazje do osiągnięć, a także satysfakcji z twórczego działania – umiejętności rozwiązywania własnych problemów życiowych.

Zakres tematyczny szkolenia:
  • Ćwiczenia relaksacji neuromięśniowej wg Jacobsona i Colsona
  • Ćwiczenia wyobrażeniowe (malowanie ekspresywne i psychocybernetyka wg Maltza)
  • Aktywność muzyczno-dramatyczna:
  1. improwizacje – ujawnianie zahamowania, bierności lub agresywności;
  2. muzykowanie integracyjne – wykonywanie prostych układów rytmicznych i wokalnych;
  3. pantomimiczne wyrażanie zadanych tematów, np. zakazany owoc, moja matka, zwierciadło;
  4. psychodrama i gry psychologiczne.
Stosowane metody: praca w grupie, analiza przypadków, analiza monologu wewnętrznego, metoda inscenizacji.

Miejsce: klasztor oo. Franciszkanów Wilno, ul. Pranciškonų 1

Rozpoczęcie: 24 maja (piątek) o godz. 18.00; Zakończenie: 26 maja (niedziela) o godz. 14.00;

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara za uczestnictwo – 30 euro (ofiarę należy przynieść do klasztoru, gab. nr 210; I–V, godz. 8-17; lub na początek rekolekcji).

Zapisy: Ona, tel. 8 603 66893, e-mail: juronam@yahoo.com; Ewa, tel. 8 655 52646

Jak radzić sobie ze stresem i nałogami
Klasztor oo. Franciszkanów w Wilnie
24–26 maja 2019 r.
Data: 
24.05.2019 - 18:00 - 26.05.2019 - 14:00