J. Sagatowska: Nauczyciele i oświata - to podstawa!


Senator Janina Sagatowska, fot. wilnoteka.lt
Dzień Nauczyciela w polskich szkołach na Litwie jest świętem, które pozwala pedagogom przynajmniej na jeden dzień zapomnieć o tym, że toczą walkę. Nie tylko zawodową walkę na froncie edukacji młodego pokolenia Polaków Wileńszczyzny, ale i narodową - o przetrwanie (a może nawet rozwój) polskości na ziemiach przez wieki ściśle z Polską związanych. Od lat pomocą i wsparciem służą tu władze III Rzeczypospolitej, a bezpośrednim opiekunem rodaków poza Polską pozostaje Senat RP.
Pani Janina Sagatowska od ponad 20 lat śledzi sytuację szkolnictwa polskiego na Litwie i nie kryje podziwu dla nauczycieli, którzy przekazując wiedzę, starają się też utrwalić, a coraz cześciej nawet - zaszczepić polską tożsamość młodym Obywatelom Świata. Europejczykom, którym przywiązanie do polskich korzeni wydaje się czasem anachroniczne, albo wręcz uciążliwe.

Pracy wychowawczej nie ułatwiają także litewscy politycy, rozgrywający tzw. "polską kartę" na różne sposoby i wciąż nękający szkolnictwo kolejnymi reformami "dla dobra dzieci", podtrzymujący atmosferę napięcia i zagrożenia, która wyjątkowo nie sprzyja procesom nauczania. Zamiast skupić się na nowych metodach pracy i samodoskonalenia, na poznawaniu nowych osiągnięć technicznych oraz możliwości ich wykorzystania w szkole, na zgłębianiu subkultur młodzieżowych i trendów, kształtujących postawy ich uczniów wciąż muszą lawirować pomiędzy władzami oświatowymi i rodzicami, politykami i urzędnikami, reorganizacjami i akredytacjami.

Pani Janina przyznaje, że nie może zrozumieć postawy litewskich władz, które po 25 latach wolności wciąż nie chcą uznać szkoły mniejszości narodowych za jeden z największych skarbów tego kraju, nie śpieszą z pomocą własnym obywatelom, a czasem po prostu nie chcą ich usłyszeć. Obywateli, którzy być może kochają Litwę nieco inaczej, niż ich koledzy, mówiący w domu i w szkole po litewsku, ale jednak - kochają...


Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Edwin Wasiukiewicz

Komentarze

#1 o polską oświatę zabiega AWPL

o polską oświatę zabiega AWPL - ZCHR!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.