IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw” na „Jarmarku Narodów” w Wilnie


Fragment plakatu, fot. organizatorów
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” uprzejmie zaprasza do odwiedzenia stoisk wystawowych oraz obejrzenia prezentacji artystycznych i sportowych szkół polskich Wileńszczyzny, uczestników IV Targów Edukacyjnych Szkół Polskich na Litwie „100 barw”, które odbędą się w ramach tegorocznego „Jarmarku Narodów” w sobotę, 17 września 2022 roku, w godz. 12.00 - 16.00. na placu Katedralnym w Wilnie.

Wśród uczestników są przedstawiciele polskich szkół i przedszkoli z rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego oraz miasta Wilna. Na stoiskach zaprezentowane zostanie to, czym żyje szkoła – nie tylko osiągnięcia w nauce, lecz także bogate spektrum zajęć pozalekcyjnych. Na dużej scenie swój kunszt artystyczny zaprezentują się zespoły oraz soliści, w tym również laureaci konkursów i festiwali prowadzonych przez Stowarzyszenie „Macierz Szkolna”.

Nauczyciele będą mogli skorzystać z tradycyjnych warsztatów, które podczas targów poprowadzą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Białegostoku.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału przede wszystkim rodziców, którzy stoją przed dylematem wyboru szkoły dla swojego dziecka, jak również całą polską społeczność na Litwie. Wspólnie bądźmy dumni z bogactwa tradycji kulturowych i historycznych oraz wartości chrześcijańskich, które niesie polska szkoła na Litwie.

Rodzicu, przyjdź i przekonaj się, że w polskiej szkole Twojemu dziecku będzie najlepiej i najbezpieczniej!

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”.IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw” – promocją polskiej szkoły na Litwie
Plac Katedralny w Wilnie
17 września 2022 r., godz. 12.00 - 16.00

Data: 
17.09.2022 - 12:00 - 17:00