IV Międzynarodowy Plener Malarski „Dolina Łosośny”


Fot. na podstawie facebook.com
8-21 lipca 2019 r. w Puciłkach 12 (gmina Sokółka, powiat Sokółka, woj. podlaskie) w Dolinie Łosośny (dopływ Niemna) odbędzie się IV Międzynarodowy Plener Malarski „Dolina Łosośny” pod hasłem „Tam, gdzie nawet wicher pachnie”. Komisarz pleneru Wiktoria Tołłoczko-Tur.

Miejsce pleneru: Puciłki 12 , o 9 wiorst od Sokółki, w Dolinie Łosośny (dopływ Niemna), gospodarstwo agroturystyczne Ewy Puciłowskiej,
Czas trwania pleneru: 8-21 lipca 2019. Na zakończenie pleneru (Puciłki 12, 20 lipca 2019 r., sobota, godz. 13.00 w czasie południowego klangoru żurawi, 
w plenerze Doliny Łosośny – pod wiązami – odbędzie się pokaz prac wykonanych podczas pleneru).
Założenia i cele pleneru:
 • Utrwalenie w twórczości malarskiej piękna krajobrazu Sokólszczyzny i jej niepowtarzalnego uroku. Pobyt uznanych artystów malarzy z kraju i zagranicy, tworzących od lat grupę artystyczną „Dolina Łosośny” i odwiedzanie atrakcyjnych miejsc i osób zamieszkujących w Dolinie Łosośny,
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas trwania pleneru,
 • Opracowanie i wydanie katalogu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom: zakwaterowanie, miejsce do pracy, wyżywienie (śniadanie i obiadokolację).
Uczestnicy zobowiązani są do: uczestnictwa w pokazie prac na zakończenie pleneru oraz przekazania po jednej pracy na rzecz organizatorów. Organizatorzy Pleneru Malarskiego Dolina Łosośny 2019 zastrzegają sobie prawo reprodukowania i rozpowszechniania prac powstałych w czasie pleneru i eksponowanych na wystawie poplenerowej.
Patronat nad Plenerem objęła Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, wydawca katalogu poplenerowego.
Uroczyste zakończenie pleneru z pokazem prac i z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w sobotę, 20 lipca 2019 r. o godz. 13.00, w czasie południowego klangoru żurawi (pod wiązami).
W czasie trwania pleneru przewidziane są wycieczki po okolicy, m.in.: Biebrzański Park Narodowy, pracownie tkaniny dwuosnowowej – Janów/Korycin, wyjazd na
Białoruś.

Artyści:
 • Wiktoria Tołłoczko – Tur - Białystok
Organizator i komisarz pleneru
 • Barbara Szubińska - Warszawa
 • Małgorzata Hołówka - Kraków
 • Małgorzata Żak – Florkowska - Madryt
 • Ewa Szczęsna-Sienkiel - Lublin
 • Zbigniew Bielawka - Kraków
 • Stanisław Zieliński - Kraków
 • Mikołaj Moskal – Kraków

IV Międzynarodowy Plener Malarski „Dolina Łosośny”
Dolina Łosośny, Polska
8-21 lipca 2019 r.
Data: 
08.07.2019 - 10:00 - 21.07.2019 - 15:00