Interwencja w sprawie łamania praw mniejszości polskiej na Litwie


Do Komisji Europejskiej trafiła interpelacja Michała Kamińskiego i Tomasza Poręby (PiS/EKR) dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.
Posłowie powołują się na kryteria kopenhaskie oraz zapisy traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którymi poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad UE.

"Domagamy się od Komisji Europejskiej zajęcia jasnego stanowiska w sprawie dyskryminacyjnych praktyk stosowanych przez litewskie władze wobec zamieszkujących Litwę Polaków" - mówił Kamiński, komentując inicjatywę.

"Liczymy na to, że zarówno Unia Europejska, jak i władze litewskie zaczną poważnie traktować problem jawnej dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie" - dodał Poręba.

Oto treść interpelacji:

Poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, która została zawarta w kryteriach kopenhaskich z czerwca 1993 roku oraz m.in. w Traktacie o Unii Europejskiej (Art. 2).

Zgodnie z założeniami kryteriów kopenhaskich Komisja zobowiązana jest do monitorowania sytuacji mniejszości narodowych w krajach członkowskich i dokonywania na tej podstawie oceny w postępach dokonywanych przez te kraje w wypełnianiu owych kryteriów.

W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami:

Czy, zdaniem Komisji, władze litewskie wywiązują się z nałożonych nań zobowiązań w obszarze poszanowania praw mniejszości narodowych, wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej?

Czy Komisja jest świadoma problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkający na Litwie Polacy, w szczególności w zakresie dostępu do oświaty w języku polskim, zezwolenia na umieszczanie dwujęzycznych tablic w miejscowościach zamieszkałych przez liczną mniejszość polską, właściwej pisowni polskich nazwisk oraz w zakresie zwrotu mienia zagrabionego Polakom na terenie Litwy przez władze radzieckie?

Jakie działania, do tej pory, podjęła Komisja celem polepszenia sytuacji mniejszości polskiej na Litwie?

Czy Komisja zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec litewskich władz w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania podstawowych praw mniejszości polskiej na Litwie, ze szczególnym naciskiem na problemy wymienione w pytaniu 2?

Komentarze

#1 Tylko kto będzie bronił? Jak

Tylko kto będzie bronił?
Jak dotychczas na interwencjach się wszystko kończy...
Na Litwie litewskie prawo jest wyższe od Traktatów Europejskich i kropka...

Pozdrowienia, Ursus

#2 Bronić rodaków! Nie

Bronić rodaków! Nie odpuszczać!

- adam81w

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.