Interaktywna lekcja historii


Uczestnicy konferencji zapoznali się w Wilnie z miejscami związanymi z powstaniem styczniowym i wizytą papieża Jana Pawła II, fot. tygodnik.lt/T. Worobiej
"Tygodnik Wileńszczyzny", 28.11-4.12.2013, nr 689
Co powinien zrobić nauczyciel, by zainteresować ucznia historią? Na ile sprawdza się powiedzenie, że współczesna młodzież niechętna jest naukom humanistycznym? Czy uczniowie potrafią samodzielnie się uczyć? W Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się 2-dniowa konferencja historyczna, którą przygotowali i przeprowadzili młodzi ludzie – uczniowie starszych klas szkół Wilna i Warszawy. Została poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego oraz 20-leciu wizyty apostolskiej papieża na Litwę. Oprócz gospodarzy, którzy byli inicjatorami spotkania, sympozjum to zgromadziło uczniów litewskich gimnazjów Žemyna, Žirmunai, im. S. Daukantasa, M. Biržiški, oraz Liceów Ogólnokształcących w Warszawie – im. T. Reytana i A. Kamińskiego.
Sprzyjać integracji

Wileńskie Gimnazjum im. Jana Pawła II od lat współpracuje z litewskimi gimnazjami. W ramach tej współpracy 10 nauczycieli historii na zaproszenie Instytutu Historii Polski wyjechało do Warszawy na spotkanie, którego celem było przybliżenie historii Polski nie tylko dla szkół polskich, ale i litewskich. Nauczyciele z Litwy uczestniczyli w konferencjach zorganizowanych w warszawskich liceach, odwiedzili w stolicy Polski miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, Muzeum Historii i Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam zrodził się pomysł stworzenia międzynarodowego projektu pt. „Otwórzmy drzwi przeszłości”.

Jak podkreślił Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, cała konferencja i referaty były pomyślane nie tylko pod kątem historycznym, ale i integracji. „Młodzież przyjmujemy w rodzinach, zarówno w polskich na Litwie, jak i litewskich. Mosty porozumienia trzeba budować i jeżeli wspólnie będziemy robili podobne przedsięwzięcia, to klimat wzajemnych stosunków między Polakami i Litwinami polepszy się, jeśli nie w tym pokoleniu, to chociażby w następnym” – stwierdził dyrektor.

Łamać stereotypy

Projekt trwał w dniach 13-17 listopada. Młodzież z Polski zamieszkała u kolegów z Litwy, którzy brali udział w konferencji. Jak sami zauważyli, stereotypy należy przełamywać, zaś dobrze temu służą podobne przedsięwzięcia. Uczestnicy konferencji byli w podziemiach katedry, Pałacu Władców, zwiedzili Starówkę pod kątem Powstania Styczniowego. Wzięli udział w wykładzie historyka profesora Alfredasa Bumblauskasa.

Warszawiacy, zapytani o wrażenia z pobytu w Grodzie Giedymina, stwierdzili, że pomysł wspólnej pracy młodzieży polskiej i litewskiej bardzo im przypadł do gustu.

Młodzież młodzieży

Organizatorzy konferencji zaproponowali, by młodzież skupiła się nad dwoma tematami – wizyty Jana Pawła II i rocznicy Powstania Styczniowego. Na konferencji uczniowie zaprezentowali 14 referatów w formie prezentacji multimedialnej. Wcześniej odwiedzili miejsca związane z powstaniem w Wilnie i Warszawie, w bibliotekach uzupełniali wiedzę o dowódcach, używanej wówczas broni i amunicji, obejrzeli wiele fragmentów filmów dotyczących wizyt Jana Pawła II na Litwie i w Warszawie. Zdobytą wiedzą dzielili się z rówieśnikami. Natomiast w zrozumieniu referatów pomagało tłumaczenie, którym zajęła się młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Pewną ciekawostką był wykład dotyczący gałęzi rodziny Platerów, opowiedziany przez potomka tego rodu – ucznia z Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Warszawie – Ksawerego Platera.

Pobudzać kreatywność

Po wykładach młodzież do dyspozycji miała warsztaty przygotowane przez nauczyciela historii Wiktora Łozowskiego oraz katechetkę Brygidę Nadtoczy. Na zajęcia z historii uczniowie szykowali prezentacje, jak potoczyłyby się dzieje, gdyby zwycięstwo powstania było po stronie Rzeczypospolitej. Podczas warsztatów z religii młodzież pracowała z fragmentami wypowiedzi Jana Pawła II dotyczącymi pokoju i błogosławieństwa. Rysowała do nich symbole.

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II podczas konferencji wystawili przedstawienie oparte na fragmentach dramatu Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. W celu przybliżenia twórczości Jana Pawła II także dla Litwinów, sztukę artyści zaprezentowali w dwóch językach – polskim i litewskim. Połączenie dwóch języków odkryło jeszcze jeden wymiar sztuki Wojtyły, że miłość jest ponad ludzkimi podziałami.

„Tworząc ten projekt chcieliśmy podkreślić, że polskie szkoły Wilna współpracują z litewskimi, a to służy budowaniu mostów między obu narodami” – powiedziały lituanistki Gimnazjum im. Jana Pawła II Lina Činčiuvienė i Eglė Ratkevičienė, podkreślając, że historia dowodzi, iż jedność obu narodów jest możliwa. Natomiast dogłębne studiowanie faktów historycznych i zainteresowanie nimi uczniów daje szansę na to, by stosunki Polski i Litwy były takie, jak w roku 1863.