Impreza szkolna „Stosunki litewsko-polskie: spojrzenie na Polskę”


Žilvinas Radavičius i Elżbieta Kuzborska, fot. Archiwum Ž. Radavičiusa
22 lutego br. w Wileńskiej Staromiejskiej Szkole Średniej odbyła się impreza pt. „Stosunki litewsko-polskie: spojrzenie na Polskę”, której celem było przybliżenie polskiej kultury, a także obrazu współczesnej Polski młodzieży z Litwy.
W ramach imprezy przeprowadzony został konkurs plastyczny dotyczący wizerunku Polski oraz zaprezentowany został bogaty program artystyczny, w tym deklamacja wierszy w języku polskim, rosyjskim i litewskim, odczyty o znanych Polakach, pieśni i tańce. Przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki wykonali Polonez Ogińskiego oraz inne utwory.

Niniejsza impreza powstała z inicjatywy nauczyciela Žilvinasa Radavičiusa oraz rzecznika prasowego Ambasady RP Małgorzaty Mozyro.

Przedstawiciel Ambasady RP, Pani Elżbieta Kuzborska, podkreśliła wagę projektów mających na celu bliższe poznanie się kultur przedstawicieli różnych grup etnicznych, mieszkających obok siebie oraz wręczyła dyplomy i nagrody osobom zaangażowanym w projekt.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością również Dziekan Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie J. Wołkonowski, przedstawiciel społeczności tatarskiej na Litwie A. Jakubauskas oraz Prezes Litewskiego Królewskiego Związku Szlacheckiego (Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga) Jonas Ragauskas. 

Komentarze

#1 Bardzo dobra impreza,

Bardzo dobra impreza, popieram takie inicjatywy, gratulacje !

#2 Więcej takich spotkań,więcej

Więcej takich spotkań,więcej takich imprez
Brawo

#3 Dzękuję bardzo

Dzękuję bardzo

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.