III Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”


Fot. organizatorów
1 września, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w parku Szkoły Podstawowej dla Głuchych i Słabosłyszących w Poniewieżu, odbył się III Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”. Mszę Św. w Podbrzeżu odprawił i zebranych błogosławił o. Emilian – Władysław Bojko z Kowna.
Podczas festiwalu zebranych witali: prezes Klubu Aktywnych Kobiet Poniewieża, dyrektor szkoły Danutė Kriščiūnienė, poseł na Sejm RL Povilas Urbšys, wicemer samorządu Poniewieża Deividas Labanavičius, prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, Oddziału ZPL LAUDA Irena Duchowska, prezes poniewieskiego Koła ZPL Regina Czyrycka.

Życzenia uczestnikom festiwalu, nauczycielom, rodzicom, uczniom składali: dyrektor Europejskiego Cetrum Informacji „Europe Direct“ Alina Misiūnienė, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poniewieżu Zita Kazlauskienė, wiceprezes Klubu Aktywnych Kobiet Valė Bilienė, przedstawiciel rodziców Lilijana Čiplienė, przewodnicząca Rady Pedagogicznej szkoły Vijoleta Vanagienė, wolontariusz Gintautas Šimkus i inni.

Wystąpiły zespoły: Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany),  „Kotwica“ (kier. Aleksander Jakubowski, Kowno), Zespół Tańców Liniowych Poniewieskiego UTW „Pozityvas” (kier. Violeta Krasauskienė, Poniewież), Zespół Tańca Podstawowej Szkoły Głuchych i Słabosłyszących  “Liepsna” (kier. Regina Liutkevičienė, Poniewież), kapela „Pokuda, (kier. Jonas Varnauskas, Poniewież), iluzjoniści: Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Imprezę sponsorowali też SA „Citma“ ir SA „Mažeikių mėsinė“.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.