II Światowe Forum Mediów Polonijnych


Mat. prom. organizatorów
26-29 września 2019 r. w Krakowie odbędzie się II Światowe Forum Mediów Polonijnych. Adresowane jest do przedstawicieli/przedstawicielek mediów polonijnych z całego świata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.


Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata tworzenie wspólnoty, wymianę informacji i wsparcie w trudnych chwilach.

II Światowe Forum Mediów Polonijnych – będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych – to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.

Informacje:

  • II Światowe Forum Mediów Polonijnych jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia.
  • Przewidywany zwrot kosztów podróży dla osób z Europy wynosi do 400 PLN, dla osób spoza Europy do 1400 PLN.
  • W Forum może wziąć udział jedna osoba z jednej redakcji. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednej osoby z redakcji, prośba o kontakt w celu sprawdzenia liczby wolnych miejsc. Pełna odpłatność za dodatkową osobę z redakcji wynosi 225 Euro.

Więcej informacji

W przypadku pytań prośba o kontakt mailowy fmp@wspolnotapolska.org.pl lub telefoniczny +48 22 556 90 44; +46 704 93 59 15.II Światowe Forum Mediów Polonijnych
Kraków
26-29 września 2019 r.

Data: 
26.09.2019 - 10:00 - 29.09.2019 - 18:00