II Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie – już za miesiąc


Fot. episkopat.pl
Ponad 250 osób m.in. z Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, krajów skandynawskich, Litwy i Ukrainy weźmie udział w II Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie zaplanowano od 28 lipca do 5 sierpnia w Warszawie. Uczestnicy kongresu zwiedzą Warszawę i wezmą udział w rocznicy Powstania Warszawskiego, a nawet sami przeprowadzą historyczną rekonstrukcję powstańczych walk. Zgłoszenia na kongres przyjmowane są do 30 czerwca.


Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 r. W tym roku jego program ma nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 450-lecia śmierci św. Stanisława Kostki.

W kongresie weźmie udział 250 osób z różnych części świata – młodzież z krajów skandynawskich, Europy Zachodniej i Wschodniej, Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, a także ze Wschodu: Ukrainy, Białorusi, Litwy, dalekiej Rosji czy Mołdawii. Młodzi zostaną podjęci przez rodziny z warszawskich parafii.

Na pierwsze trzy dni kongresu przewidziano warsztaty ewangelizacyjne, którym przyświecać będzie hasło ,,Wiarą powołani”. „Bezpośrednio odwołuje się ono do dokumentu przygotowującego Synod Biskupów poświęcony duszpasterstwu młodzieży, który będzie odbędzie się w październiku w Rzymie. Chcemy w tych pierwszych dniach pokazać młodym ludziom, co to znaczy powołanie chrześcijańskie i w jaki sposób można żyć wiarą w środowiskach, które są obojętne lub wrogo nastawione do religii chrześcijańskiej” – wyjaśnia bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. emigracji polskiej.

Kolejne dwa dni kongresu mają pogłębić poczucie tożsamości narodowej wśród młodych ludzi i obudzić ducha patriotyzmu. Wydarzenia na zakończenie poświęcone będą omówieniu sposobów realizacji kongresowych wniosków po wyjeździe do swojego kraju. 4 sierpnia odbędzie się także podzielona na 5 scen rekonstrukcja Powstania Warszawskiego. Po jej zakończeniu widzowie będą mogli podejść i z bliska zapoznać się ze scenografią, umundurowaniem i uzbrojeniem obu stron.

Zdaniem Dariusza Bronisławskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Kongres jest okazją na zaangażowanie młodzieży w działania promujące polskość. „To duża szansa w docieraniu do młodych ludzi z przekazem dotyczącym Polski, polskiej wartości. Z ogromną radością przystąpiliśmy do organizowania tego Kongresu, tym bardziej że będzie on ogromnie cennym uzupełnieniem zaplanowanego na wrzesień Światowego Zjazdu Polonii, organizowanego wspólnie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i Radą Polonii Świata” – powiedział prezes „Wspólnoty Polskiej”.

Jeszcze do soboty włącznie (30 czerwca) przyjmowane są zgłoszenia na adres mailowy kongresmlodziezy@gmail.com lub pod numerem telefonu +48684539273.

Kongres odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej „Dobre Miejsce” przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dokładny program wydarzenia można znaleźć tutaj

Na podstawie: KAI, episkopat.pl, kongresmp.pl