II Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych


Logo Macierzy Szkolnej na Litwie, http://www.macierzszkolna.lt/
W dniach 14-15 października w Wilnie odbędzie się II Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych, w którym wezmą udział przedstawiciele Anglii, Belgii, Niemiec, Czech, Białorusi i Litwy. Sympozjum jest organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Hasło sympozjum brzmi: „Polska Macierz Szkolna - wyzwania przyszłości. Dokąd zmierzamy?”. Spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań w dążeniu do wszechstronnego rozwoju oświaty polonijnej oraz zachowania polskiej tożsamości narodowej wśród młodych Polaków, obywateli Europy.

Organizator tegorocznego sympozjum, Polska Macierz Szkolna na Litwie, przygotowała bogaty program ramowy, który umożliwi przybliżenie stanu oświaty polskiej na Litwie, zapoznanie się ze szkołami polskimi Wileńszczyzny.

Honorowy Patronat objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Program:

14 października, czwartek
8.30 - 9.00 - rejestracja uczestników
9.00 - 9.30  - otwarcie sympozjum, słowo powitalne gości honorowych
9.40 - 11.30 - wystąpienia uczestników
11.30 - 12.00 - przerwa na kawę
12.00 - 13.30 - powołanie komisji wnioskującej, dyskusja
14.00 - 17.00 - wycieczka edukacyjna po Wilnie - „Wilno literackie”
18.00 - 21.00 - wizyta w szkołach Wileńszczyzny

15 października, piątek

9.00 - 10.00 - przyjęcie wniosków i postulatów, zakończenie obrad sympozjum
10.00 - 10.30 - przerwa na kawę
11.00 - 13.30 - wyjazd do Trok, wizyta w Szkole Średniej w Trokach


Data: 
14.10.2010 - 08:30 - 15.10.2010 - 16:00