ICOMOS wznawia działalność na Litwie


Fot. wilnoteka.lt
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, czyli ICOMOS wznawia działalność na Litwie – poinformował zarząd ICOMOS Lietuva. To nowo akredytowany komitet pozarządowej organizacji, który może posługiwać się tą nazwą w swojej działalności i w oficjalnych dokumentach.

„Zawieszenie i wznowienie działalności ICOMOS na Litwie na szczeblu krajowym pokazuje zaniepokojenie międzynarodowej społeczności ekspertów ds. dziedzictwa i obojętność części litewskiego społeczeństwa wobec pogarszającej się sytuacji w zakresie ochrony dziedzictwa na Litwie” – czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu.

Zarząd poinformował, że nowy komitet będzie się składał z członków poprzedniego, którzy cieszą się zaufaniem kierownictwa organizacji.

„Przyznanie przez ICOMOS akredytacji dla ICOMOS Lietuva oznacza udzielenie praw należnych krajowemu komitetowi, pełne jego uznanie i upoważnienie do działania w imię zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” – twierdzi zarząd ICOMOS Lietuva.

Litewski oddział organizacji zapowiada, że planuje rozpocząć pracę jak najszybciej. Chce zwrócić uwagę na problemy związane z ochroną dziedzictwa na Litwie, zamierza organizować dyskusje i rozpowszechniać informacje o potrzebnych zmianach.

Poprzedni oddział ICOMOS działający na Litwie został usunięty z organizacji w lipcu tego roku, ponieważ utracił zaufanie i nie działał zgodnie ze statutem organizacji, jej regulaminem i zasadami etyki.

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków jest ekspercką organizacją pozarządową, afiliowaną przy UNESCO. Została utworzona w Warszawie w 1965 roku, ale z siedzibą zarządu w Paryżu. Do jej głównych zadań należy rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, a także wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa. Ważną formą działalności jest opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego oraz monitorowanie miast, miejsc i obiektów polskich znajdujących się na Liście WHL.

Na podstawie: BNS, icomos-poland.org