Honoris causa dla wilniuka w USA


Ks. prof. Janusz A. Ihnatowicz, fot. parafia-devonia.org.uk
Urodzony w Wilnie, a mieszkający od lat w Teksasie, ksiądz profesor Janusz A. Ihnatowicz - polski duchowny, naukowiec i poeta, autor m.in. dziewięciu tomów poezji - odbierze w sobotę doktorat honorowy Uniwersytetu św. Tomasza w Houston.
Janusz Artur Ihnatowicz urodził się w 1929 r. w Wilnie. Jego ojciec, Stanisław, pochodził z Odessy. Był zawodowym wojskowym, toteż rodzina często przenosiła się z miejsca na miejsce. Janusz lata okupacji spędził w Częstochowie, po wojnie dołączył z rodziną do ojca, który był oficerem polskim i przedostał się do Anglii. Od 1946 r. przebywał na emigracji - początkowo w Irlandii (w latach 1948-1951 studiował filozofię i psychologię na University College w Dublinie), od 1951 r. w Kanadzie (ukończył teologię na University of St. Paul w Ottawie), od 1969 r. w Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem Seminarium Duchownego w Kielcach. W 1962 r. otrzymał tam święcenia kapłańskie. Studiował także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.
 
W roku 1969 ks. Janusz Ihnatowicz objął profesurę na Uniwersytecie św. Tomasza w Houston, gdzie wykładał teologię i patrystykę. Napisał ponad 30 opracowań naukowych w języku polskim i angielskim.
 
”Muszę przyznać, że ten honor mnie zaskoczył, lecz cieszy mnie, że uczelnia, której poświęciłem 40 lat życia i pracy naukowej, uznała moją obecność za coś wartościowego do tego stopnia, aby było to godne publicznego stwierdzenia” - wyznał duchowny dla PAP. Ks. Ihnatowicz tak właśnie zinterpretował decyzję władz teksańskiego uniwersytetu. Jak dodał, przez większość życia musiał ”balansować między trzema różnymi karierami”. Twórczość poetycka  była pierwsza, ponieważ - podkreśla - rozpoczął ją jeszcze jako student w Irlandii. Drugą stało się kapłaństwo, a trzecią praca naukowa.

”Staram się, by kapłaństwo było najważniejsze i organizowało me życie. Ale poetą jest się nie z wyboru, lecz z wewnętrznej konieczności. O ile moja poezja mówi prawdę o życiu i świecie, o tyle nie ma konfliktu z kapłaństwem. A profesura to forma, w której realizuje się moje kapłaństwo” - zaznaczył ks. Ihnatowicz.
 
Ks. Janusz A. Ihnatowicz jest seniorem poetów polskich w Ameryce, a także krytykiem literackim. Jego twórczość obejmuje dziewięć tomów poezji, m.in. ”Pejzaż z postaciami”, ”Niewidomy z Betsaidy”, ”Wiersze wybrane”, ”Epigramat o nadziei i inne wiersze” oraz ”Od czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006”. Brał udział w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Teksty ks. Ihnatowicza drukowały takie pisma jak ”Tygodnik Powszechny”,”Więź”, ”Znak”, ”Kultura” i ”Wiadomości”.
 
O duchownym obszernie pisała Alicja Jakubowska-Ożóg w książce ”Poeta i Świat. Twórczość literacka Janusza A.Ihnatowicza” (Rzeszów, 2009 r.). Ks. Janusz A. Ihnatowicz jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, który nagrodził go za całokształt twórczości, a także Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 
Papież Jan Paweł II uhonorował ks. Ihnatowicza Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Jako zasłużony emerytowany profesor katolickiej uczelni w Houston odbierze w sobotę doktorat honoris causa.
 
Założony w roku 1947 przez ojców bazylianów Uniwersytet św. Tomasza (University of St. Thomas) jest uczelnią prywatną. Jej misją jest nauczanie sztuk wyzwolonych (liberal arts) oraz kultywowanie religijnej, etycznej i intelektualnej tradycji katolickiego szkolnictwa wyższego. St. Thomas jest jedynym uniwersytetem katolickim w Houston. Kształci obecnie około 3250 studentów.

Na podstawie: PAP

Komentarze

#1 Znam go osobiscie. Podziela

Znam go osobiscie. Podziela moje logiczne i obiektywnie usyuowane poglady.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.