Hiszpania zaleca zakaz korzystania z telefonów przez uczniów


Fot. pixabay
Państwowa Rada ds. Szkolnictwa Hiszpanii (CEE), rządowa agenda ds. edukacji, wydała zalecenie dla placówek oświatowych w całym kraju, by zakazywać korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie tychże obiektów.


Złożony ze 107 członków organ doradczy rządu zatwierdził w tym tygodniu wskazówki dla przedszkoli oraz szkół podstawowych dotyczące zakazu wnoszenia telefonów komórkowych przez dzieci na teren tych obiektów. Dotyczyłby on zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych.

Jak podała w komunikacie rada, na mocy decyzji CEE, która zapadła jednomyślnie, zalecane są ograniczenia w korzystaniu przez uczniów z telefonów komórkowych również na terenie gimnazjów i szkół średnich.

Głównymi argumentami rady za zakazem korzystania z telefonów w szkołach jest rozproszenie uwagi uczniów podczas zajęć, przeszkadzanie nauczycielom w prowadzeniu lekcji oraz stosowanie urządzeń w sposób nieadekwatny.

Zgodnie z dokumentem CEE przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych nie byliby wpuszczani na teren placówek oświatowych z telefonami komórkowymi, gdyż jak napisano w dokumencie, „nie potrzebują oni tych urządzeń do nauki”.

Z kolei w przypadku gimnazjów i szkół średnich uczeń mógłby wnieść telefon na teren placówki oświatowej, ale na jego włączenie do celów nauki musiałby uzyskać zgodę nauczyciela.

Władze Państwowej Rady ds. Szkolnictwa podały, że głosowanie w sprawie zakazu korzystania przez dzieci w placówkach oświatowych z telefonów komórkowych poprzedziło spotkanie członków CEE z premierem Pedro Sanchezem oraz minister oświaty Pilar Alegria.

Szefowa resortu oświaty zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu przekaże zalecenia rady rządom regionalnym. Przypomniała, że w siedmiu z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii obowiązują już restrykcje dotyczące korzystania z telefonów komórkowych w placówkach oświatowych.

Na podstawie: PAP