Historycy i „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”


Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, fot. plcc.lt
Polsko Litewska Izba Handlowa oraz Instytut Historii Litwy zapraszają na konferencję historyczną „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”. Będzie ona transmitowana na żywo na FB Wilnoteki „Wilno-Live” 12 października od godz. 10.00. Na żywo można dołączyć do dyskusji w Bibliotece Narodowej im. M. Mażvydasa (V piętro, sala 501). Wstęp do biblioteki jest możliwy tylko z paszportem możliwości!
10.00–10.30 Rejestracja uczestników
10.30–11.00 Powitalne przemówienia:
Przedstawiciel Ambasady RP na Litwie, Radca Urszula Grebieniow
Prezes Zarządu Polsko Litewskiej Izby Handlowej dr Robert Juodka
Dyrektor Instytutu Historii Litwy prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis

11.00–12.00 Pierwszy panel „Co się zmieniło w interpretacji dawnej historii?”
Dyskusję prowadzą prof. Michał Kopczyński, prof. Andrzej Zakrzewski, prof. Alfredas Bumblauskas, dr Gintautas Sliesoriūnas.
Moderator prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis

12.00–13.00 Przerwa na kawę
 
13.00–14.00 Drugi panel „Konfrontacje z historią i pamięcią XX wieku”.
Dyskutują dr Robert Kostro, dr hab. Krzysztof Buchowski, doc. dr Andrzej Pukszto.
Moderator dr Algimantas Kasparavičius

14.00–15.00 Trzeci panel „Co dalej? Przykłady współpracy polsko-niemieckiej i niemiecko-francuskiej”
Dyskutują prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Michał Kopczyński, dr Dominik Pick.
Moderator doc. dr Aurimas Švedas

15.00–15.30 Podsumowanie. Moderator Virginijus Savukynas

Partner projektu: Ambasada RP na Litwie
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
 
Data: 
12.10.2021 - 10:00 - 16:00