Herb Powstania Styczniowego – na fasadach Pałaców Prezydenckich w Wilnie i Warszawie


Na zdjęciu: herb Powstania Styczniowego na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, fot. vilnius.lt.
Herb Powstania Styczniowego w sobotę, 22 stycznia, w 159. rocznicę wybuchu tego zrywu narodowowyzwoleńczego, wyświetlony został na fasadach Pałaców Prezydenckich w Wilnie i Warszawie oraz na fasadzie wileńskiego Ratusza. W Wilnie projekcję herbu, przedstawiającego Orła Białego, Pogoń i św. Michała Archanioła, można będzie oglądać od godz. 17 w sobotę, 22 stycznia do niedzieli rano.„Projekcja herbu w stolicach Litwy i Polski w symboliczny sposób łączy oba nasze miasta. Zachęca też nas, byśmy pamiętali o tym historycznym wydarzeniu” – powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

„Niezmiernie cieszy fakt, że rocznica Powstania Styczniowego zostanie upamiętniona w tak imponujący sposób“ – podkreśla dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dodając, że powstanie jest nie tylko symbolem wspólnoty historycznej i kulturowej Polaków i Litwinów, ale również symbolem umiłowania przez nasze narody wolności i równości, zaś pamięć o powstańcach i ich ideałach może się stać wspaniałą podstawą do kontynuowania polsko-litewskiego dialogu kulturowego.

Powstanie styczniowe – zryw narodowowyzwoleńczy na terytorium byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów przeciwko Imperium Rosyjskiemu – wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie.

Przypomnijmy, 22 listopada 2019 roku w Wilnie odbył się uroczysty państwowy pogrzeb przywódców i uczestników Powstania Styczniowego na Litwie, których szczątki w latach 2017-2018 zostały znalezione na Górze Zamkowej w trakcie prac remontowych osuwającego się wówczas wzgórza. Znaleziono wtedy szczątki 20 z 21 straconych w latach 1863-1864 na pl. Łukiskim bohaterów.

W centralnej kaplicy na wileńskiej Rossie, nazywanej odtąd kaplicą Powstańców Styczniowych, spoczęli przywódcy zrywu narodowowyzwoleńczego gen. Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, jak również: Bolesław Kołyszkoks. Rajmund ZiemackiJulian LeśniewskiAlbert LaskowiczJózef JabłońskiAleksander i Józef RewkowscyKarol SipowiczJan BieńkowskiJan MarczewskiEdward CzaplińskiMieczysław DormanowskiIgnacy ZdanowiczTytus DalewskiHenryk MakowieckiWładysław NikolaiKazimierz Syczuk i Jakub Czechan.  

Szczątków ks. Stanisława Iszory dotychczas nie odnaleziono.

Na podstawie: bns.lt