Helena Norejko – kolejna bohaterka z cyklu „Wileńskie Siłaczki”


Helena Norejko, fot. screenshot
Helena Norejko z domu Mickiewicz, emerytowana nauczycielka geografii w Szkole Średniej nr 19 w Wilnie (obecnie – Gimnazjum im. W. Syrokomli) jest bohaterką kolejnej etiudy filmowej z cyklu „Wileńskie Siłaczki”. Jest to projekt Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, która postanowiła utrwalić wspomnienia kobiet – Polek z Wilna i Wileńszczyzny, których dzieciństwo i młodość przypadły na trudne lata wojenne i powojenne.Helena Norejko
urodziła się w 1930 roku w Ponarach w okolicach Jewia, nad Wilią, gdzie przebiegała wówczas granica polsko-litewska. Jej ojciec, Teodor Mickiewicz, prowadził letnisko, do którego zjeżdżała kowieńska śmietanka towarzyska.

Sielankę przerwała II wojna światowa. W 1945 r. ojca zesłano do Workuty, a rodzina została wygnana z majątku. Jako nastolatka Helena pracowała, żeby utrzymać siebie i chorą mamę, jednocześnie ucząc się w szkole. Ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, następnie Instytut Pedagogiczny w Wilnie. 50 lat poświęciła pracy pedagogicznej – uczyła geografii w Szkole Średniej nr 19. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez 10 lat pracowała jako przewodnik wycieczek. 

Z autorkami cyklu „Wileńskie Siłaczki” Helena Norejko podzieliła się swoimi wspomnieniami z przedwojennego dzieciństwa, trudnych latach wojennych i powojennych.

 

Na pomysł zarejestrowania wspomnień kobiet z Wilna i Wileńszczyzny – obecnie już w starszym wieku, które w trudnych latach powojennych dbały o wychowanie dzieci w polskości, o zachowanie polskich tradycji, uczyły języka i kultury – wpadła Greta Bartosewicz z Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Projekt „Wileńskie Siłaczki” finansowo wsparła Ambasada RP w Wilnie, natomiast w realizacji pomogła redakcja Wilnoteki. 

Na podstawie: inf.wł.