Harcerze uczcili 25. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II


Fot. organizatorów
4 września 2018 roku mija 25. rocznica wizyty św. Jana Pawla II na Litwie i właśnie tego dnia harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej wraz z komendantem, kapelanem ks. hm. Dariuszem Stańczykiem udali się pod pomnik św. Jana Pawła II przy Nuncjaturze Apostolskiej, gdzie przypomnieli tę ważną dla wileńskich wiernych i Polaków na Litwie datę, składając znicze oraz wieniec.


Harcerze i harcerki byli gorąco przywitani przez sekretarza nuncjusza, ks. Mindaugasa Šlaustasa, który opowiedział również o tym, jak w 25 lat temu papież Polak przebywał w Nuncjaturze Apostolskiej w Wilnie. Duchowny przedstawił także szczegóły wizyty papieża. 

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji