Harcerska Biała Służba – od rana w gotowości


Harcerze od rana gotowi do pełnienia Białej Służby, fot. wilnoteka.lt
Podczas wizyty w Wilnie papieża Franciszka harcerze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie pełnią Białą Służbę i Służbę Medyczną. Druhny i druhowie nie zważając na pogodę, niosą pomoc i przekazują informacje pielgrzymom, a w razie potrzeby są też przygotowani do udzielenia pomocy medycznej. Ekipa Wilnoteki spotkała się z harcerzami rano, kiedy na placu Katedralnym nie było jeszcze wiernych.
Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie mają już doświadczenie pełnienia Białej Służby. 25 lat temu, we wrześniu 1993 roku, podczas pielgrzymki duszpasterskiej Jana Pawła w Zakrecie w Wilnie i w Agłonie na Łotwie byli odpowiedzialni za porządek i łączność. Białą Służbę pełnili również podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Czynne zaangażowanie się w organizację wizyty na Litwie papieża Franciszka harcerze ZHPnL uznają za swój obowiązek i ważną misję. Ponad 70 druhów i druhen pełni Białą Służbę i Służbę Medyczną w sobotę w Wilnie, w niedzielę – w Kownie.

„Każdy harcerz z dumą pełni Białą Służbę, jeśli ma taką okazję. A my, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, jesteśmy niezmiernie dumni, że sam papież do nas przyjeżdża” – powiedział Wilnotece przewodniczący ZHPnL Paweł Giliauskas. Jak zaznaczył, harcerzy nie wystraszyła zła pogoda, wręcz odwrotnie: „Z doświadczenia wiem, im bardziej niesprzyjające są warunki, tym lepsze są wspomnienia”.

Biała Służba to harcerska służba porządkowa, informacyjna i medyczna podczas podróży apostolskich św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Po raz pierwszy została zorganizowana na czas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 18–19 czerwca 1983 r. w Częstochowie przebywały 2 tys. harcerzy. Udzielali pierwszej pomocy medycznej, organizowali dojazd karetki do potrzebujących. Z rzucanych z tłumu kwiatów na trasie przejazdu papieża układali harcerskie lilijki. W 1987 r. Biała Służba była już dobrze zorganizowaną grupą z powołanymi sztabami i regulaminem sprawności.Zdjęcia: Gediminas Mažeika
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Krystyna Kamińska