Grupa Wyszehradzka i Litwa chcą ściślej współpracować ws. dostępu do leków


Fot. gov.pl/web/zdrowie
Polski minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, litewski minister zdrowia Aurelijus Veryga, czeski minister zdrowia Adam Vojtěch, węgierska Sekretarz Stanu Ildikó Horvát i słowacki Sekretarz Stanu Stanislav Špánik podpisali w Warszawie memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków. Jego celem jest wypracowanie praktycznych mechanizmów, które przyczynią się do zwiększenia dostępności leków w przystępnych cenach.

 „Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do leków dla pacjentów z naszych krajów. Kontynuujemy dotychczasową współpracę. To, co jest nowe w dokumencie to deklaracja o współpracy w zakresie wymiany informacji, które są niezwykle istotne z punktu widzenia dostępu leków i negocjacji” – mówił podczas spotkania w środę, 15 maja, minister Łukasz Szumowski. „Obecnie nasi partnerzy z gospodarki wiedzą wszystko o każdym z krajów, a każdy kraj wie tylko o sobie. Chcielibyśmy, aby partnerstwo z przemysłem było bardziej wyrównane” – dodał.

Litewski minister Aurelijus Veryga mówił, że kraje-sygnatariusze stoją w obliczu tych samych wyzwań. „Wielkie firmy farmaceutyczne, mają dostęp do wszystkich informacji dotyczących cen na poszczególnych rynkach. My osobno musimy z nimi negocjować ceny leków, które mają być objęte refundacją. Każdy kraj słyszy od wielkich firm farmaceutycznych, że oferuje mu się najniższą i najlepszą cenę. Można wysnuć wniosek, że w 99 proc. krajów, to nie jest prawda” – stwierdził.

Czeski minister zdrowia Adam Vojtěch wskazywał, że kraje-sygnatariusze mają podobne problemy związane z dystrybucją leków, z wysokimi cenami. „Czechy po raz pierwszy są sygnatariuszem tego dokumentu, teraz będziemy bardzo zaangażowani w ten projekt” – zapowiedział.

Węgierska sekretarz stanu Ildikó Horvát oceniła, że porozumienie pozwoli poszczególnym rządom lepiej służyć swoim społeczeństwom. „Jako rządy dążymy do tego, żeby stan społeczeństwa był jak najlepszy; żeby rosła średnia długość życia; żeby w momencie, gdy ktoś zachoruje miał jak najlepsze leczenie. (...) Dzięki współpracy w ramach grupy Wyszehradzkiej, naszych czterech państw i Litwy, będziemy mieli większe możliwości zapewnienia naszym pacjentom przystępnych cen” – powiedziała.

Również słowacki sekretarz stanu Stanislav Špánik wyraził nadzieję, że memorandum dot. współpracy przyczyni się do zapewnienia pacjentom leków po uczciwych i przystępnych cenach.

Podpisana deklaracja współpracy stanowi kontynuację międzynarodowej inicjatywy zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych – projektu Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Jego założeniem jest ścisła współpraca oraz wymiana wiedzy ekspertów ds. polityki lekowej i refundacji z poszczególnych krajów w celu wykorzystania łącznego potencjału zakupowego i negocjacyjnego zaangażowanych państw.

Współpraca międzynarodowa w regionie Europy Środkowej w tym zakresie została zapoczątkowana przez Polskę w 2016 r. W 2017 r. roku w Warszawie została podpisana pierwsza w regionie deklaracja – memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków (MoU). Tamto porozumienie wyznaczało do tej pory ramy współpracy w tym obszarze. Wraz z końcem obowiązywania dokumentu pojawiła się potrzeba kontynuacji prac w oparciu o nowe memorandum, które podpisali w środę ministrowie zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy.

Na podstawie: PAP, gov.pl/web/zdrowie