Gra miejska „Odnajdź Wilno”. VI Dni Kultury Polskiej w Wilnie


Fot. na podstawie facebook.com
17 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w ramach VI Dni Kultury Polskich w Wilnie odbędzie się gra miejska „Odnajdź Wilno”.
Obowiązuje internetowa rejestracja.

Uczestniczyć w grze miejskiej można drużynami, skład drużyny 4–5 osób. Na najlepszych czekają nagrody!

Tomas Venclova kiedyś powiedział, iż Wilno to ekscentryczne, dziwne, magiczne, mitotwórcze miasto, sprzyjające tworzeniu poezji. Miasto to jest z pewnością jednym z najciekawszych w Europie Wschodniej. Wielonarodowe, wielowyznaniowe i wielokulturowe Wilno zawsze zachwycało swą różnorodnością. Dla Litwinów to kolebka wyśniona przez Giedymina, dla Polaków – stolica Wielkiego Księstwa, Żydzi zaś zwracają się do Wilna jako do Jerozolimy Północy. Nie zapomnijmy też o zamieszkujących tu Ukraińcach, Białorusinach czy Rosjanach. Każdy pozostawił po sobie ślady. Czy jesteś gotowy je odnaleźć?

Gra odbędzie się w jęz. polskim.

Gra miejska „Odnajdź Wilno”. VI Dni Kultury Polskiej w Wilnie
Dom Kultury polskiej w Wilnie
17 listopada 2018 r., godz. 12.00
Data: 
17.11.2018 - 12:00