Gra komputerowa podżegająca do przemocy wobec Romów


Fot. Facebook.com/LZTC.LCHR
Prokuratura Generalna w poniedziałek, 22 lipca, wszczęła postępowanie w sprawie podżegania do nienawiści w związku z reklamowaniem gry internetowej. Postępowanie wszczęto na wniosek Litewskiego Centrum Praw Człowieka po ukazaniu się na Facebooku reklamy gry komputerowej, do której użyto zdjęć, na których przedstawieni są Romowie – dzieci i osoby dorosłe – oraz ich domy i środowisko taboru romskiego w Wilnie.„Zdjęcia stwarzają wrażenie, że do przedstawionych na nich ludzi celuje się z broni palnej. W podpisanym przez dyrektor Litewskiego Centrum Praw Człowieka Birutė Sabatauskaitė komunikacie stwierdza się, że tego typu widoki i ich rozpowszechnianie nawołuje do przemocy, szyderstw i dyskryminacji na tle narodowościowym, o czym, zdaniem B. Sabatauskaitė, świadczą towarzyszące nagraniu komentarze w Internecie” – głosi komunikat Prokuratury Generalnej.

Prowadzenie dochodzenia i kontrola nad nim zlecone zostały prokuratorom Kowieńskiej Prokuratury Okręgowej.

Za podżeganie do nienawiści przeciwko dowolnej grupie obywateli na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, religijnym lub innym grozi kara lub ograniczenie wolności, areszt lub pozbawienie wolności na okres do dwóch lat.

Natomiast za publiczne podżeganie do stosowania przemocy wobec grupy osób lub należącej do niej osoby z racji na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status socjalny, wyznanie, przekonania lub poglądy grozi kara lub ograniczenie wolności, areszt lub pozbawienie wolności na okres do trzech lat. Jak poinformowała dyrektor Litewskiego Centrum Praw Człowieka B. Sabatauskaitė, gangsteriai.lt to gra komputerowa. W jej reklamie przedstawiono broń wycelowaną w konkretnych rzeczywistych ludzi.

„Naszym zdaniem, jest to bardzo nieetyczne, godzi w godność ludzi, nie mówiąc już o tym, że nielegalnie wykorzystano wizerunek – bez zgody człowieka. O ile mi wiadomo, niektóre z przedstawionych osób to osoby już zmarłe” – podkreśliła kierowniczka centrum.

Jak twierdzi, przedstawiciele społeczności romskiej czują się zastarszeni.    

„Od 19 lipca br. rozpowszechniano pięć, sześć różnych zdjęć. Tekst na nich głosił «zabawcie się w cygańskim taborze»” – powiedziała B. Sabatauskaitė.

Tymczasem przedstawiciele Gangsteriai.lt zrzucają z siebie odpowiedzialność – twierdzą, że taką formę reklamy wymyślił najęty przez nich pracownik, który chciał w ten sposób zarobić. Pracownik ten został już zwolniony.Fot.  Facebook.com/LZTC.LCHR

Na podstawie: bns.lt, ELTA, lztc.lt