Gorąca herbata z rąk kontrolerów


Wilno, fot. wilnoteka.lt
Kolejny rok z kolei, gdy styczniowe mrozy dokuczają najbardziej, zziębniętych wilnian na przystankach autobusowych gorącą herbatą częstują... kontrolerzy. Akcja - zainicjowana przez mera Wilna Artūrasa Zuokasa - trwa od 23 do 29 stycznia. Tylko w pierwszych dwóch dniach z możliwości rozgrzania się skorzystało ponad 1800 osób.
Zespoły kontrolerów trzech mikrobusów, wyposażone w termosy, częstują podróżnych herbatą w wybranych punktach Wilna, gdzie na przystankach bywa najbardziej ludnie. Jednocześnie kontrolerzy pełnią swój bezpośredni obowiązek: sprawdzają bilety.

Ciekawe, czy ta herbata jest równie słodka, jak gorąca... na osłodę dla tych, którzy zostaną przyłapani bez biletu i zapłacą mandat...

Na podstawie: vilnius.lt