Góra Zamkowa znów otwarta dla zwiedzających


Fot. lnm.lt
Góra Zamkowa znów jest otwarta dla zwiedzających: ścieżką od strony Wilenki można wejść na wzgórze i do Baszty Giedymina. Wstęp zamknięto w listopadzie 2017 r. w związku z zagrożeniem kolejnych osuwisk gruntu na zboczach i prowadzonymi pracami ratowniczymi.

Sytuacja ekstremalna została opanowana, obecnie trwają przygotowania do kompleksowych prac porządkowych – poinformowało Ministerstwo Kultury. Zgodnie z zamierzeniem, na pierwszym etapie zostały usunięte skutki osuwisk. Teraz w planach jest porządkowanie zboczy i zabudowań znajdujących się na wzgórzu oraz zabezpieczenie Góry Zamkowej przed nowymi osuwiskami.

„Zostały wykonane wszystkie przewidziane prace mające na celu opanowanie sytuacji ekstremalnej: zabezpieczono powierzchnię wzgórza przed opadami atmosferycznymi, miejsca osuwisk zostały ustabilizowane poprzez założenie systemu drenażowego i usypanie warstwy tłucznia, a przez ewentualnymi dalszymi deformacjami gruntu chronią zamontowane siatki konstrukcyjne” – o zakresie wykonanych prac poinformował wiceminister kultury Renaldas Augustinavičius.

Wiceminister dodał, że do jesieni zakończone zostaną również prace na północno-zachodnim zboczu, gdzie już usunięto podatną na erozję górną część gruntu, a zbocze zostało usypane warstwą drenażu odwadniającego. Zostało jeszcze założenie trawnika z rolki, który dobrze się ukorzenia. Jak powiedział R. Augustinavičiaus, taki trawnik to naturalny środek zapewniający stabilność skarpy, dlatego trawą z rolki pokryta zostanie cała Góra Giedymina. Trawnik wymaga regularnego podlewania – szczególnie w tak upalne lato jak tegoroczne – dlatego zostanie też zamontowany specjalny system nawadniania.

Kolejny – planowany obecnie – etap prac na Górze Zamkowej zakłada kompleksowe uporządkowanie całego wzgórza, urządzenie systemów ochronnych zabezpieczających zbocza oraz zabudowania.

Oprócz prac porządkowych prowadzone są dalsze badania archeologiczne w celu znalezienia szczątków czterech powstańców styczniowych, którzy zostali tu pochowani w latach 1863–1864. Do tej pory udało się odnaleźć szczątki 17 powstańców, w tym przywódców powstania Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. 

W trakcie badań archeologicznych historycy odkryli pozostałości fundamentów zabudowań prawdopodobnie z XVI wieku. Szczegóły mają nadzieję ustalić w trakcie dalszych prac.

Dla wilnian i gości dobra informacja jest taka, że na Górę Zamkową i taras widokowy na Baszcie Giedymina znów można wchodzić. Wstęp jest w godz. od 7.00 do 21.00. 


Wejść na Górę Zamkową można ścieżką od strony Wilenki, fot. lnm.lt

Na podstawie: lnm.lt, madeinvilnius.lt