Godzina „W” w Wilnie


Mat. prom. organizatorów
We czwartek, 1 sierpnia 2019 r., Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza wszystkich do oddania hołdu powstańcom warszawskim. Początek o godz. 17.30 na Górze Trzech Krzyży w Wilnie. Przedstawiciele WMP opowiedzą, jaki charakter miało Powstanie Warszawskie oraz wspólnie zaśpiewają kilka pieśni. O 18.00 uczczą minutą ciszy poległych w powstaniu.Prośba o przyniesienie biało-czerwonych flag.

Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 (czasu warszawskiego, godzina 18.00 czasu wileńskiego), po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie – warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.Godzina „W” w Wilnie
Góra Trzech Krzyży w Wilnie
1 sierpnia 2019 r.

Obszar załączników
Data: 
01.08.2019 - 17:30