Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w międzynarodowym przedsięwzięciu


Fot. Facebook
Uczniowie z trzech częstochowskich szkół, wraz z kolegami z Litwy i Łotwy, w tym uczniami z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, wezmą udział w międzynarodowym przedsięwzięciu "Przeszłość buduje Przyszłość - Sąsiedzi Równych Praw", służącym popularyzacji wśród młodych Europejczyków z tych państw, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego.
Projekt zakłada m. in. upamiętnienie ofiar zbrodni rządów totalitarnych oraz przypomnienie przyczyn i skutków reżimów autorytarnych dla współczesnej historii Europy. Wiedza o wspólnej historii i dziedzictwie wartości ma zwiększyć zrozumienie dla idei, różnorodności i osiągnięć UE oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

W ocenie samorządowców, podjęty temat "ma szczególne znaczenie w kontekście aktualnej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę i pokazuje, jak istotny wpływ na teraźniejszość ma historyczna świadomość".

W realizację zaangażowane będą częstochowskie szkoły: V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 28, a także polskie gimnazjum w Rezekne oraz gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Realizacja projektu potrwa dwa lata. W tym czasie każdy z partnerów ma prowadzić zajęcia edukacyjne - w szkołach zaplanowano warsztaty i lekcje historii w formie dyskusji i wykładów, ale także twórcze działania w sferze muzyki i teatru. Na zakończenie uczniowie przygotują "kapsułę czasu" i memorandum upamiętniające tragiczne wydarzenia w swoich krajach.

Przewidziano również międzynarodowe konferencje, seminaria i wizyty studyjne. Kluczowym elementem ma być wystawa "Los dzieci w czasie wojny", prezentowana we wszystkich miastach uczestniczących w przedsięwzięciu. Wystawa zostanie przygotowana w pięciu językach: litewskim, łotewskim, polskim, angielskim i hebrajskim. Powstanie także katalog ze zdjęciami z tej ekspozycji.

Wart 92,5 tys. euro projekt otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", z puli przeznaczonej na pielęgnowanie pamięci europejskiej. Konkurs był otwarty dla podmiotów z całej Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie adresowane jest głównie do uczniów szkół w nim uczestniczących, ale pośrednio ma objąć całe lokalne społeczności. "Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców" - poinformowali przedstawiciele częstochowskiego samorządu.

Na podstawie: PAP