Fundusze unijne pozwolą na zmiany w rejonie solecznickim


Soleczniki, fot. salcininkai.lt
Unijna perspektywa finansowa 2007-2013 r. była szczególnie pomyślna dla rejonu solecznickiego. Samorząd wykorzystał 22 281 668,14 euro - zrealizowanych zostało 66 projektów. W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 Samorząd Rejonu Solecznickiego planuje realizację projektów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony socjalnej, zdrowia, gospodarki komunalnej, kultury, rozwoju infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, które będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność środowiska mieszkaniowego i rozwiązanie problemów socjalnych mieszkańców.
Obecnie specjaliści Wydziału Inwestycji i Planowania Strategicznego czekają na podpisanie umowy dotyczącej zakupu mieszkań socjalnych przez samorząd. Wprowadzony w życie projekt, bez wątpienia, odegra ważną rolę w integracji społecznej, zwiększy dostępność mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących grup mieszkańców. Termin realizacji projektu - 3 lata. Pierwsze lokale socjalne planuje się kupić jeszcze w tym roku.
 
Nie na darmo mówi się, że Soleczniki to zielone miasto, wyróżniające się dużą liczbą parków i terenów wypoczynkowych. Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego złożyła również propozycję w sprawie realizacji projektu ochrony krajobrazu Solecznik. Planuje się doprowadzić do porządku terytorium stawu miejskiego w Solecznikach przy ulicy Nadbrzeżnej. Tu miałyby być przeprowadzone prace zazielenienia, z użyciem jak największej ilości materiałów naturalnych. W Solecznikach powstanie jeszcze jedno miejsce wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy miasta będą mogli przyjemnie spędzać czas.
 
 Staw w Solecznikach, ul. Nadbrzeżna, fot. salcininkai.lt
 
Usuwanie i oczyszczanie ścieków to istotny problem w całej Litwie. W rejonie solecznickim już są zrealizowane projekty rekonstrukcji oczyszczalni ścieków w Solecznikach i Ejszyszkach, w Tetiańcach urządzono nową oczyszczalnię, w Ejszyszkach i Solecznikach zbudowano sieci kanalizacyjne, a sieci wodociągowe - w Janczunach, Kiejdziach i Jaszunach. Najbliższe przedsięwzięcia będą realizowane w Jaszunach i Białej Wace, tu zostaną odnowione oczyszczalnie ścieków i skonstruowane sieci kanalizacyjne na ulicy Wileńskiej w Białej Wace. Z punktu widzenia sanitarnego, ekonomicznego i ochrony środowiska, są to ważne prace, umożliwiające efektywność oczyszczania ścieków w wymienionych miejscowościach.
 
Jedną z ważnych zmian dla mieszkańców Solecznik jest uporządkowanie dzielnicy bloków wielomieszkaniowych, znajdujących się między ulicami Szkolną i Przemysłową. Projekt przewiduje odnowienie placów zabaw dla dzieci, boisk, terenów zielonych i wypoczynkowych, instalacji oświetlenia, wjazdów do podwórka, chodników i parkingów. Podobny plan będzie realizowany także w Białej Wace. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze projektowania i dostosowania. W Białej Wace, na terenie 4 ha, przy blokach wielomieszkaniowych, znajdą się tereny zielone, place zabaw dla dzieci, latarnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, boiska sportowe oraz inne elementy architektury małej. Projekty nie są ciągłe, w dzielnicach bloków wielomieszkaniowych terytorium będzie porządkowane w sposób fragmentaryczny. Rozpoczęcie prac planuje się na 2017 r. Będą one miały wpływ na wizerunek obu miast, polepszy się jakość życia mieszkańców i wygląd środowiska mieszkaniowego.
 

Dzielnica bloków wielomieszkaniowych w Białej Wace, fot. salcininkai.lt
 
Dbając o dobre warunki życia, Samorząd Rejonu Solecznickiego stara się, żeby miejscowości rejonu były wygodne do pracy i wypoczynku dla mieszkańców, a panujące w nich realia sprzyjały tworzeniu przedsięwzięć i nowych miejsc pracy. Celem jest budowanie konkurencyjnego rolnictwa, zharmonizowanej infrastruktury i czystego środowiska.

Inesa Suchocka, salcininkai.lt

 

Komentarze

#1 Te laskawe fundusze unijne

Te laskawe fundusze unijne pochodza z Waszych skladek. Polska placi rocznie 160 mln juro haraczu rocznie, A W. Brytania placila (na szczescie Brexitu) az 44 miliony miesiecznie bedac najwiekszym platnikiem tej UE! Nikt nie udowodni czy kraj podlegly Bruxeli otrzymuje wiecej niz placi.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.