Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przyznała stypendia na semestr wiosenny


Fot. Wilnoteka.lt
Studenci, którzy ubiegali się o wsparcie finansowe w Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ciągu najbliższego tygodnia otrzymają maile z odpowiedzią. Fundacja rozpatrzyła wnioski stypendialne na semestr wiosenny roku akademickiego 2018/2019, nadesłane przez studentów polskiego pochodzenia w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT”.

Do Fundacji wpłynęły 492 wnioski stypendialne, z których ostatecznie rozpatrzono 457 aplikacji spełniających warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ostatecznie Komisja przyznała 266 stypendiów dla studentów z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) lista stypendystów nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji. Wszyscy studenci, którzy w semestrze wiosennym 2018/2019 ubiegali się o stypendium, informację o decyzji Komisji Stypendialnej otrzymają bezpośrednio na wskazane we wnioskach stypendialnych adresy mailowe najpóźniej do 25 czerwca. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się z p. Dorotą Guz:
e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl.

telefon: +48 22 628 55 57 wew.118.

Na podstawie: pol.org.pl