Franciszkanin o polskich korzeniach biskupem pomocniczym w Moskwie


Na zdjęciu: o. Nikołaj Dubinin, fot. vaticannews.va
Papież Franciszek mianował o. Nikołaja Dubinina biskupem pomocniczym Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. 47-letni franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych urodził się w Rosji, ale ma polskie korzenie. Od 20 lat jest kapłanem. Dotychczas był gwardianem klasztoru św. Antoniego Cudotwórcy w Petersburgu. Jego tytularną stolicą biskupią będzie Acque di Bizacena na terenie dzisiejszej Tunezji. Jako największe wyzwanie swojej nowej posługi wskazuje nawrócenie duszpasterskie i konieczność większej misyjności.

„Moja rodzina zarówno pod względem narodowym, jak i religijnym jest mieszana. Katolicy – od strony mamy i prawosławni – od strony taty. Ze strony mamy pochodzę z rodziny polskiej z Białorusi zachodniej. Mama urodziła się już na wygnaniu” – mówi biskup pomocniczy Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, terytorialnie jednej z największych na świecie.

Nikołaj Gienadiewicz Dubinin urodził się 27 maja 1973 r. w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim na południu Rosji. Formację kapłańską rozpoczął w 1993 roku, gdy w Moskwie zostało otwarte seminarium duchowne, po roku wstąpił jednak do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Dalszą formację odbył w Polsce. Śluby czasowe złożył w 1995, a wieczyste – w 1998 roku. W 2000 roku przyjął świecenia kapłańskie. Do 2005 roku był duszpasterzem w różnych parafiach prowadzonych przez jego zakon na terenie Rosji. Jednocześnie w latach 2002-2005 studiował w Instytucie Liturgii Pastoralnej w Padwie we Włoszech.

Przez 13 lat (2005-2018) kierował kustodią generalną św. Franciszka z Asyżu w Rosji. Od 2005 roku jest dyrektorem wydawnictwa franciszkańskiego w Moskwie, a od 2006 roku wykładał liturgię i homiletykę w wyższym seminarium duchownym w Petersburgu. Jest też sekretarzem komisji ds. liturgii konferencji episkopatu.

Od 2008 do 2013 roku był zastępcą redaktora naczelnego wydawanej w Rosji „Encyklopedii Katolickiej”. Od 2009 roku przewodniczy Rosyjskiej Konferencji Wyższych Przełożonych zakonnych, a od 2015 Roku – archidiecezjalnej komisji ds. katechizacji i liturgii.

Pytany o wyzwania biskup nominat wymienia brak kapłanów i sióstr zakonnych oraz bardzo duże, jak na polskie czy europejskie warunki, odległości między parafiami i wspólnotami.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji Matki Bożej w Moskwie zna języki rosyjski, polski, włoski, jak również – angielski i białoruski.

Na podstawie: vaticcannews.va, KAI