Fotografie Jana Bułhaka udostępnia portal epaveldas.lt


Wilno, fot. Jan Bułhak
Kwarantanna ma swoje plusy. Możemy wirtualnie zwiedzać najsłynniejsze muzea, oglądać najlepsze opery i spektakle. Swoje zbiory nieodpłatnie upublicznia co raz więcej instytucji kulturalnych. Ostatnio portal epaveldas.lt udostępnił 45 fotografii Jana Bułhaka – artysty fotografa określanego mianem „ojca polskiej fotografii”.

Udostępnione przez portal epaveldas.lt zdjęcia Wilna pochodzą z lat 1914 – 1945. Część z nich była używana jako widokówki. Na utrwalonych przez mistrza kadrach dobrze znane wileńskie zabytki, takie jak kościół pw. Św. św. Piotra i Pawła, plac Katedralny, Uniwersytet Wileński.

Fotografie należą do zbiorów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa.

Jan Bułhak urodził się 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem.  Uczył się w gimnazjum w Wilnie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1905 roku zajmował się fotografią amatorską. W 1910 roku poznał malarza i propagatora kultury w Wilnie Ferdynanda Ruszczyca. Dzięki niemu otrzymał posadę fotografa miejskiego i przyjął zadanie stworzenia fotograficznego archiwum miasta. W ten sposób fotografia stała się jego głównym zajęciem.

W latach 1912–1919 zajmował się dokumentacją architektury Wilna, a potem innych miast II Rzeczpospolitej, m.in. Warszawy, Krakowa, Grodna, Zamościa, Lublina, Kazimierza Dolnego. W jego pracowni powstało 158 albumów poświęconych miastom i regionom ówczesnej Polski.

Był przedstawicielem piktorializmu w fotografii, tworzył w tzw. technikach szlachetnych. Wykonywał przejmujące portrety i symboliczne krajobrazy, chętnie fotografował też chłopów. W latach 30. stał się zwolennikiem koncepcji „fotografii ojczystej”, która miała akcentować narodowość i polskość.

Prace Jana Bułhaka znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi i w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, pl.wikipedia.org